Nu kan du skräddarsy Timezynk

I slutet av maj lanseras Timezynk 3.0 med en mer flexibel schemaläggning baserad på register. Ett register är en lista över till exempel kunder, platser, projekt eller arbeten och de kan skapas och anpassas efter dina behov. Du har kontrollen och bestämmer vad som ska schemaläggas! Flexibilitet och kontroll Den nya versionen gör det enklare …

Läs mer

Schemaprogram under radarn för offentlig upphandling

Från och med 1 juli 2014 nästan fördubblades gränsen för direktupphandling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Det gör det lättare för fler företag att lägga anbud på varor och tjänster i den offentliga sektorn. De flesta schemaprogram ligger i molnet och har prismodeller som bygger på abonnemang, vilket innebär att även med många användare …

Läs mer

7 skäl till varför schemaprogram är bättre än Excel

Det finns fortfarande många verksamheter som schemaläger sin personal med hjälp av Excel eller något annat kalkylverktyg. Kalkylark är utmärkta hjälpmedel för att organisera, analysera och lagra data i tabellform. Ska du göra ett schema krävs helt annan funktionalitet, som du inte hittar i ett kalkylprogram. Det bästa med ett schemaprogram är att schemaläggningstiden minskar …

Läs mer

Du är ständigt övervakad

Elektroniska passersystem registrerar när du kommer och går. Digitala stämpelklockor vet hur mycket du jobbar. Positioneringssystem håller reda på var du är och programvara i datorn spelar in vad du gör. Övervakningssamhället är här på riktigt. Den digitala tekniken, som medför att vi kan arbeta i stort sett varifrån som helst, gör det även möjligt …

Läs mer

Multitasking gör dig dummare än marijuana

Du vill vara effektiv och hinna med mer. Därför chattar du med en kollega samtidigt som du har koll på mejlen, läser en rapport och skriver en text. Men multitasking är inte möjligt. Du kan bara koncentrera dig på en sak i taget. Dessutom förlorar du fokus och koncentration när du ständigt skiftar uppmärksamhet från …

Läs mer

Nyhet – boka flera pass samtidigt

Den här veckan lanserar vi ett bokningsverktyg i Timezynk som ger dig möjlighet att boka flera pass och skicka förfrågningar till flera personer på en gång. Samtidigt har vi lagt till fler sätt att filtrera passlistan så att det blir lättare för dig att få en god överblick över passen. Boka flera pass Med det …

Läs mer

När arbetade du senast ostörd?

Det finns olika uppfattningar om vad arbete är: en speciell plats där det utförs aktiviteter mellan vissa tider eller ett resultat som levereras oavsett när och var det utförs. Trots att fler än någonsin arbetar hemifrån räknas fortfarande tiden på kontoret högre, fastän inget säger att mer blir gjort där. Kanske tvärtom. I en I …

Läs mer

7 tips som löser ditt schemapussel

Schemaläggning är inte något som vem som helst kan göra. Den som ansvarar för schemaläggningen måste känna till verksamheten och förstå vilken kompetens och vilka resurser som krävs till varje arbetspass. Du ska känna personalen väl för att kunna matcha kraven med rätt person. Du ska också kunna hantera frekventa och snabba förändringar i behoven …

Läs mer

Så klarar du kravet på tillgänglighet

För många av oss kännetecknas dagens arbetsliv av tillgänglighet. Den digitala tekniken gör det möjligt att vara nåbar dygnet runt, varifrån som helst. Många utnyttjar möjligheten att arbeta hemifrån, och tycker att det blivit enklare att sy ihop arbetsliv och privatliv. Baksidan är stress för att hinna med. Men om du klarar att sätta gränser …

Läs mer

5 tips för effektivt hemarbete

Vi är många som brukar jobba hemifrån då och då. När du arbetar ensam hemma kan det vara svårt att hålla motivationen uppe, särskilt med distraktioner som Facebook, högen med tvätt och garderoben som behöver omorganiseras. Harvard Business Review publicerade nyligen Vi är många som brukar jobba hemifrån då och då. När du arbetar ensam …

Läs mer

Ny faktureringsfunktion i Timezynk

Vi har gjort en total omarbetning av faktureringsfunktionen i Timezynk. Från och med 18 februari kan du spara och redigera dina faktureringsunderlag samt se en logg över de faktureringar du gjort. Fördelarna med den nya faktureringsfunktionen är att du kan: se vem som skapade underlaget och när, redigera underlaget vid ett senare tillfälle, lägga till …

Läs mer

Noll koll på arbetstiderna kan kosta tiotusentals kronor – i timmen!

Den nya arbetstidslagen från 2014 ställer hårdare krav på arbetsgivare att ha koll på arbetade timmar. Arbetsmiljöverket kan nu direkt ta ut en avgift av en arbetsgivare som bryter mot reglerna utan att det görs någon utredning om vems felet är. Det är nog att Arbetsmiljöverket konstaterat att en överträdelse har skett. Det spelar ingen …

Läs mer

Schemamall vs. schemaprogram

Om du vill arbeta med ett verktyg när du gör din schemaläggning är schemamallen och schemaprogrammet de två vanligaste. De skiljer sig åt på ett antal punkter. Den största skillnaden är att den första är en datorfil och det andra ett helt datorprogram. De passar olika verksamheter och olika behov. Välj schemamall om du… …har …

Läs mer

Ta kontroll över schemaläggningen

Det finns många sätt att schemalägga på. Du kan ta hjälp av allt ifrån Post It-lappar och planeringstavla till Excel-mallar eller schemaprogram. Huvudsaken är att det är enkelt, att det finns beredskap för oförutsedda händelser och förändringar, och inte minst att personalen är nöjd. För att effektivisera schemaläggningen har vi följande tips: dela ansvaret med …

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

Vi på Timezynk vill önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Det har varit väldigt roligt att jobba med er under året och vi ser fram emot ett spännande 2015! Vår supporten håller öppet som vanligt helgfria dagar Vår supporten håller öppet som vanligt helgfria dagar 9 – 17 och du …

Läs mer