June 23, 2020
matilda-pirri

Inget verktyg kan lägga schemat åt dig till 100%, men vissa krav är rimliga att ställa. Schemaläggningen påverkar hela verksamheten – från verksamhetens planering, löner och fakturering till personalens vardag. Det är viktigt att ha verktyg som både stöttar er i planeringen och underlättar era dagliga rutiner.

Schemaverktyg - Detta kan du kräva!

Schemaverktyget ska inte bara vara en hjälp för den som lägger schemat utan även för personalen och ekonomiansvariga.

Chefer ska kunna se hur beläggningen ser ut, lägga och ändra scheman, attestera tidrapporter samt kontrollera faktura- och löneunderlag. ska kunna se hur beläggningen ser ut, lägga och ändra scheman, attestera tidrapporter samt kontrollera faktura- och löneunderlag. Ekonomiansvarig behöver tillgång till korrekta digitala underlag till lön och fakturering. Personalen ska ha tillgång till en app eller mobilapp där det är enkelt att se sitt schema, tidrapportera samt svara på förfrågningar.

Grundläggande funktioner

Vissa basfunktioner bör finnas. Kommunikationsverktyg som gör det möjligt att skicka ut förfrågningar om arbetspass till exempel. Likaså ska personalen enkelt kunna meddela när det kan arbeta. Det ska också vara enkelt att skapa och ändra ett schema. Schemamallar och möjlighet att rulla ut ett schema över en längre period är bra. Schemaverktyget bör gå att komma åt ifrån både dator, surfplatta och mobil. Då kan användarna sköta schemaläggningen varhelst de befinner sig.

Export till andra system

Vill du kunna använda schemaläggningen till löner och fakturering ska du se till att schemaverktyget stödjer kopplingar till vanliga löne- och faktureringssystem. Ett plus är om systemet har ett öppet API. Det är också bra om tidrapporteringen är smidig, eftersom det är den som är underlag till både löneutbetalningen och faktureringen. För löneunderlagen är det viktigt att systemet har stöd för kollektivavtal så att korrekt lön kan räknas ut. När tidrapporterna väl kommit in från personalen bör det vara enkelt att attestera och skapa tydliga underlag som kan exporteras direkt in till löne- eller faktureringssystemet.

Extra godis

Även om du inte har behov av fler funktioner just nu är det ändå bra att känna till om schemaverktyget kan växa, om du gör det. Ta reda på om det finns tillägg du kan ha nytta av. Behöver du statistik så att du kan göra budget och prognoser? Vill du att personalen använder stämpelklocka? Ska kunderna kunna logga in och göra beställningar eller vill du kunna hantera projekt? Det kan finnas många olika funktioner som kan användas för att skräddarsy ditt schemaverktyg.

Läs mer om schemaverktyg i vår Läs mer om schemaverktyg i vår Köpguide för schemaprogram.

Support måste finnas tillgänglig både för dig som chef och din personal. Vid behov bör alla som ska använda systemet kunna få utbildning. Ta reda på om denna service kostar något extra Support måste finnas tillgänglig både för dig som chef och din personal. Vid behov bör alla som ska använda systemet kunna få utbildning. Ta reda på om denna service kostar något extra – åtminstone supporten bör ingå i priset.

Bonus är om systemet även:

  • kan utvecklas efter era behov
  • har stöd för fler språk
  • genererar statistik som du kan använda för att göra budget och prognoser
  • möjliggör kopplingar till kostnadsställen och projekthantering
  • ger möjlighet för era kunder att beställa pass, få orderbekräftelser samt attestera tidrapporter
  • stöd för olika kollektivavtal beroende på individ eller kund.

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och inspireras kring bland annat balans i arbetslivet, verksamhetsplanering och kundframgångar.

Prenumerera nu!

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.