Logga in och tidrapportera med chip i handen

Den senaste tekniken för att slippa koder och nycklar är att operera in ett RFID-/NFC-chip under huden i handen. Tekniken används redan i bland annat busskort, nyckelbrickor, betalkort och mobiltelefoner. Timezynk har sedan en tid arbetat med alternativa sätt att logga in och tidrapportera. Nu introducerar vi inloggning via chip i handen.

Chipet är ungefär lika stort som ett riskorn och skjuts in under huden med en injektionsnål. Denna teknik har använts länge för märkning av husdjur. Chipet ligger inslutet i härdat glas. Eftersom det inte sänder några signaler ger det inte ifrån sig någon strålning. Det finns inte heller någon risk att chipet vandrar i kroppen, då det ligger direkt under huden och växer fast efter en tid. Läs mer om RFID-implantat på bloggen biohacking.se

Med sina 12 mm är chipet inte mycket större än ett riskorn.

Skillnader mellan RFID och NFC

RFID och NFC är trådlös kommunikation för åtkomst, spårning och betalning.

RFID (Radio Frequency Identification), envägskommunikation – en läsare upptäcker chipet och avläser informationen.

NFC (Near Field Communication), tvåvägskommunikation – kan förutom att avläsa chipet även imitera kortfunktioner (för betalning), dela information med andra enheter samt koppla ihop enheter.

Håll reda på personalen

Att kunna logga in i mobil- och webappen är det första användningsområdet för chipet. Eftersom detta är ett mycket säkert och smidigt inloggningssätt kommer det att ersätta all annan inloggning senast till årsskiftet 2017.

Det andra användningsområdet är tidrapportering. Med en läsare monterad vid dörrkarmen i entrén stämplas personalen automatiskt in och ut. Genom att ha läsare i alla dörröppningar blir det enkelt att hålla reda på var alla är och hur lång tid de spenderar i varje rum. Det går till och med att göra avgränsningar där personer som går utanför gränsen automatiskt stämplas ut, till exempel i lunchmatsalen eller fikarummet.

Chippningstillfälle nära dig

De som tidigt lät implantera chip under huden kallar sig chipsters. Det har sedan en tid tillbaka ordnats chipping parties, där de som vill har kunnat få ett chip injicerat. Chipster.nu, som även driver bloggen biohacking.se, anordnar chippningstillfällen runtom i Sverige. Timezynk samarbetar med chipster.se för att få tillgång till den nya tekniken. Vi samlar in intresseanmälningar och chipster ordnar chippningstillfällen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Anmäl din personal redan idag så kan ni vara igång med den nya tekniken före sommaren!

Biohacking innebär att anlägga ett hacker-synsätt på biologi och människokroppen. Med hacker-synsätt åsyftas en vilja att testa saker och göra experiment.

Källa: bionyfiken.se

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!