Schemaverktyg – Detta kan du kräva!

Inget verktyg kan lägga schemat åt dig till 100%, men vissa krav är rimliga att ställa. Schemaläggningen påverkar hela verksamheten – från verksamhetens planering, löner och fakturering till personalens vardag. Det är viktigt att ha verktyg som både stöttar er i planeringen och underlättar era dagliga rutiner.

Schemaverktyget ska inte bara vara en hjälp för den som lägger schemat utan även för personalen och ekonomiansvariga.

Chefer ska kunna se hur beläggningen ser ut, lägga och ändra scheman, attestera tidrapporter samt kontrollera faktura- och löneunderlag. ska kunna se hur beläggningen ser ut, lägga och ändra scheman, attestera tidrapporter samt kontrollera faktura- och löneunderlag. Ekonomiansvarig behöver tillgång till korrekta digitala underlag till löne- och faktureringssystemet. behöver tillgång till korrekta digitala underlag till löne- och faktureringssystemet. Personalen ska ha tillgång till en app där det är enkelt att se sitt schema, tidrapportera samt svara på förfrågningar.

Support måste finnas tillgänglig både för dig som chef och din personal. Vid behov bör alla som ska använda systemet kunna få utbildning. Ta reda på om denna service kostar något extra Support måste finnas tillgänglig både för dig som chef och din personal. Vid behov bör alla som ska använda systemet kunna få utbildning. Ta reda på om denna service kostar något extra – åtminstone supporten bör ingå i priset.

Bonus är om systemet även:

  • kan utvecklas efter era behov
  • har stöd för fler språk
  • genererar statistik som du kan använda för att göra budget och prognoser
  • möjliggör kopplingar till kostnadsställen och projekthantering
  • ger möjlighet för era kunder att beställa pass, få orderbekräftelser samt attestera tidrapporter
  • stöd för olika kollektivavtal beroende på individ eller kund.

Gratis webdemo

Registrera ett testkonto så bjuder vi på en demonstration av systemet – helt gratis.

Testa gratis!

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!