Logga in menu Timezynk

Av

Tid är speciell. Den går inte att hålla kvar eller ersätta. Alla vill ha mer av den. Många gnäller över att de inte har någon eller att den försvinner för fort. Den är en betydande resurs, så vi mäter den på alla sätt vi kan. Och trots att tid inte går att ta på så lyckas ändå vissa att stjäla den.

En sekund är 9 191 631 000 770 svängningar i ämnet Cesium 133. Det är guld värt, för tid är pengar som du vet. Många verksamheter lever på att ta betalt för sin tid. Det är en ekonomisk resurs som går att fakturera. Det gör det viktigt att kunna hålla reda på hur mycket tid som gått åt och till vad.

När det blir fel

Tidrapporteringssystem används flitigt i många branscher och verksamheter. Men när jakten på minuter blir viktigare än omsorgen om en medmänniska har det blivit fel. Det är tyvärr vardagsverklighet för många som jobbar i vården. Lika fel blir det om tidsregistrering används för övervakning och kontroll. Det är enkelt att göra via elektroniska passersystem som håller reda på när du kommer och går. Eller med dagens moderna digitala stämpelklockor där vissa registrerar mobilens position så att arbetsgivaren kan se på en karta var du befinner dig när du stämplar in.

Tidsregistrering positivt verktyg

Det finns så klart även fördelar med tidsregistrering. En fördel för dig som arbetstagare är när det används som mätverktyg för löneutbetalning. Det är enkelt för dig att se hur många timmar du arbetat, så att du kan kontrollera att du får rätt lön, och att du inte jobbar för mycket. Samtidigt blir det lättare för arbetsgivaren att betala ut rätt löner och att hålla koll på arbetade timmar så att inte arbetstidslagen överträds.

Tidstjuvar

Trots att många system för tidsregistrering är digitala förekommer ändå fusk. Ofta bygger tidrapporteringen på att arbetstagaren själv anger start- och sluttid för sitt arbetspass. Därmed finns också möjligheten att skapa falska tidrapporter och lägga till några minuter eller timmar här och där. Det går även att fuska med stämpelklockor genom att personalen stämplar åt varandra. Men det är inte bara personalen som kan fuska. Det förekommer även att chefer attesterar sina egna tidrapporter, och inte är ärliga med hur många timmar de arbetat. I slutänden handlar det om att ha förtroende för varandra.

Tidrapportering i Timezynk

Det är ändå lättare att göra rätt och spåra felkällor med digitala system än manuella. Timezynk ger dig dessutom möjligheten att skräddarsy dina tidrapporter. Då kan du själv anpassa tidrapportens innehåll med de uppgifter du behöver. Stöd finns för material, resor och traktamenten.

I Timezynk tidrapporterar personalen direkt i sina mobiler via Timezynk-appen. Som tilläggsmodul finns också en digital stämpelklocka där du loggar in med en pin-kod på en dator eller läsplatta på jobbet. Till stämpelklockan finns en elektronisk personalliggare för de branscher som behöver det. Liggaren är godkänd av Skatteverket.

Tydlig jämförelse - god överblick

Som administratör ser du enkelt om anställda behöver påminnelser att lämna in tidrapporter. Du får en jämförelse av uppgifterna i det bokade arbetspasset med uppgifterna i tidrapporten och ser direkt om tiderna inte överensstämmer. Avviker tidrapporten från tiden i arbetspasset finns möjlighet för personalen att ge information om varför. Systemet varnar också för överlappande tidrapporter. På så sätt hittar du snabbt dubbelrapporterade arbetspass.

Låt kunden godkänna tidrapporten

Med tilläggsmodulen Extern attest skickar du via e-post tidrapporter direkt ifrån Timezynk till en extern mottagare, till exempel en kund. Om kunden hittar fel i tidrapporterna finns möjligheten att lämna kommentarer till varför de inte kan godkännas. Godkända eller avvisade tidrapporter kommer upp i attestlistan, och du kan läsa eventuella kommentarer från den externa mottagaren.

Blandade uttryck om tid

Tiden flyger iväg
Tiden går
Slösa/Spilla tid på något
Förlora tid
Vinna/Spara tid
Ha/Inte ha tid
Tiden läker alla sår
Tiden är ute
Tid är pengar
Välinvesterad tid
Barn av sin tid
Bida sin tid
Gå i väntans tider
I grevens tid
I sinom tid
Tids nog
I tid och otid
Ur led är tiden
Slå ihjäl tid
Fördriva tiden
Dra ut på tiden

Av