Logga in menu Timezynk

Av

Har du funderat på att utveckla ett eget verktyg för din schemaläggning? Enda skälet skulle vara om din arbetsprocess är så unik att du inte kan hitta några alternativ på marknaden. Det är bättre att titta på ett standardsystem. Vilket du väljer avgörs av hur väl det täcker den process det ska stödja. Hittar du inget bra standardsystem kan du välja ett standardsystem som går att anpassa.

Egenutvecklat system

IT-konsulterna Blå Tornet har sammanfattat för- och nackdelarna med olika typer av system. Ett egenutvecklat system kan egentligen bara komma på fråga om ditt arbetssätt är så ovanligt att du inte kan hitta matchande system på marknaden. Den enda fördelen med ett eget system är att du har oändliga möjligheter att påverka funktionaliteten. Nackdelarna är desto fler; det är dyrt, tidskrävande och allt förvaltnings- och utvecklingsansvar faller på dig.

Standardsystem

Ett standardsystem är ett system som stödjer processer som ser ungefär likadana ut i olika verksamheter. Det kan till exempel vara schemaläggning, tidrapportering, ekonomi, rekrytering eller inköp. I ett standardsystem anpassas processen efter verktyget. Oftast finns inget stöd för integrationer med andra system.

Fördelarna är att leverantören tar alla kostnader för utveckling av systemet. Det går snabbt att komma igång, så länge din process enkelt går att passa in i verktyget. Förmodligen är det också jämförelsevis billigt.

Nackdelarna är att du inte har någon kontroll över förändringar. Om din process och systemets verktyg passar dåligt ihop kan det vara mycket svårt att komma igång. Det brukar också vara svårt att integrera med andra system. Skulle din process ändras måste du dessutom förmodligen byta system.

Anpassningsbart standardsystem

Precis som det vanliga standardsystemet stödjer ett anpassningsbart standardsystem processer som är likartade i olika företag. Skillnaderna är att här anpassas verktygen till processen och inte tvärt om. Det finns också stöd för integrationer.

Ytterligare fördelar med ett anpassningsbart standardsystem är att det tillåter full flexibilitet. Det gör att verktyget kan anpassas fullt ut till processen. Uppgraderingar av den underliggande plattformen påverkar inte funktionaliteten.

Nackdelen är att flexibiliteten ställer högre krav på att du kan beskriva vad du vill med din verksamhet. I ett rent standardsystem är du helt enkelt tvungen att anpassa dig och slipper ställas inför de mängder med alternativ som ett anpassat standardsystem innebär.

Så här jobbar Timezynk

Timezynk ligger närmast det anpassningsbara standardsystemet. Det är ett system uppbyggt av komponenter som kan skräddarsys för din verksamhet. De olika komponenterna kan utvecklas och uppdateras utan att det påverkar resten av systemet. Från och med version 3 har Timezynk ny arkitektur som innebär att vi kunnat mer än halvera utvecklingstiden för nya funktioner.

Eftersom ett anpassningsbart standardsystem ställer större krav på dig som kund hjälper vi dig att anpassa verktygen, så att arbetsprocessen ligger så nära din verksamhet som möjligt. Du behöver vara insatt i hur er verksamhet drivs och hur ni vill arbeta. Men då vi har bred erfarenhet av många företag så kan vi ge dig tips och råd hur andra har gjort.

Vår utveckling i korthet:

  • Timezynks inställning är att ständigt förbättras. Vi blir aldrig klara.
  • Timezynk bygger större delen av utvecklingen på information från kontakter med kunder.
  • Timezynk har en prioriteringslista som består av de funktioner som är mest önskade av kunderna blandat med våra egna idéer kring vart vi vill ta produkten.
  • Under 2015 gjordes en helt ny version samt 340 mindre uppdateringar.
Av