Logga in menu Timezynk

Av

Största jobbet under februari har vi lagt på schemavyn, där du fått helt nya möjligheter att titta på schemat. Vi har även lagt in varningar när arbetstiderna kan bryta mot arbetstidslagen samt gett dig möjlighet att filtrera fram fakturor efter dina register.

Helt nytt sätt att titta på schemat

Det går att gruppera schemat efter alla fälten på passet och alla fält på det register du valt. Det betyder att du snabbt kan se till exempel alla anställda som arbetar på ett visst projekt eller alla projekt hos en viss kund. Här på bilden är schemat grupperat efter arbetsuppgift och användarregister.

Datumväljaren har nytt utseende och fler tidsperioder.

Varningar för arbetstidslagen

I bokningsrutan för ett pass får du information om närliggande eller överlappande pass som skulle kunna bryta mot arbetstidslagen.

Filtrera fram de som är tillgängliga när du bokar ett pass.

Filtrera fakturor efter register

Alla dina fakturaunderlag är indexerade efter dina register. Det gör det enkelt att hitta alla fakturor för en viss kund eller ett visst projekt. Välj till exempel ditt kundregister från knappen Register och klicka Lägg till. Kryssa ur rutan Gäller alla. Klicka sedan på raden Endast och markera att du bara vill se fakturaunderlag från en specifik kund.

Det finns länkar i löneunderlaget till de anställdas profil.

Testa Timezynk gratis

Av