Februaris uppdateringar

Största jobbet under februari har vi lagt på schemavyn, där du fått helt nya möjligheter att titta på schemat. Vi har även lagt in varningar när arbetstiderna kan bryta mot arbetstidslagen samt gett dig möjlighet att filtrera fram fakturor efter dina register.

Helt nytt sätt att titta på schemat

Det går att gruppera schemat efter alla fälten på passet och alla fält på det register du valt. Det betyder att du snabbt kan se till exempel alla anställda som arbetar på ett visst projekt eller alla projekt hos en viss kund. Här på bilden är schemat grupperat efter arbetsuppgift och användarregister.

Varningar för arbetstidslagen

I bokningsrutan för ett pass får du information om närliggande eller överlappande pass som skulle kunna bryta mot arbetstidslagen.

Filtrera fakturor efter register

Alla dina fakturaunderlag är indexerade efter dina register. Det gör det enkelt att hitta alla fakturor för en viss kund eller ett visst projekt. Välj till exempel ditt kundregister från knappen Alla dina fakturaunderlag är indexerade efter dina register. Det gör det enkelt att hitta alla fakturor för en viss kund eller ett visst projekt. Välj till exempel ditt kundregister från knappen Register och klicka och klicka Lägg till. Kryssa ur rutan . Kryssa ur rutan Gäller alla. Klicka sedan på raden . Klicka sedan på raden Endast och markera att du bara vill se fakturaunderlag från en specifik kund.

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!


Accept and close - This site uses non personally identifiable cookies to gather anonymous website usage statistics - Opt out.