Önska dig funktioner i Timezynk!

Har du en idé eller ett önskemål om hur Timezynk skulle kunna bli ett ännu bättre verktyg för dig? Nu kan du lämna dina förslag på vår anslagstavla för önskemål direkt från startpanelen! Förslaget hamnar direkt på vår önskelista över funktioner i Timezynk där andra användare sedan kan rösta på olika förslag de också skulle ha nytta av. De förslag med flest röster kommer vi sedan implementera i systemet.

För att lämna ett önskemål gör du såhär:

Gå till startpanelen och scrolla ned längst ned på sidan
Klicka på “Föreslå funktion”, så öppnas en popup-ruta.
Klicka på den röda knappen “Make suggestion” och fyll i ditt önskemål, samt på vilket sätt det skulle underlätta ditt arbete i Timezynk.

Du kan även nå önskelistan genom att klicka här.

(OBS! Tänk på att ju utförligare beskrivning du ger av önskemålet och förbättringen det innebär desto större är chansen att andra röstar på ditt förslag)

Några förslag vi implementerat efter önskemål från kunder är:

Drag-and-Drop funktionen i schemat

Istället för att klicka på passet och boka av, sedan boka nästa användare kan man nu enkelt klicka och dra passet från en användare till en annan i schemavyn. Denna funktion som är väldigt behändig när schemapusslet ska läggas, då den gör det möjligt att ha kvar överblicken över schemat och sparar väldigt mycket tid när pass ska flyttas mellan användare.

Möjlighet att sortera schemavyn efter avdelning

Möjligheten att sortera schemavyn efter avdelning var ett önskemål från flera av våra kunder inom vård och omsorg. Funktionen utvecklades sedan till möjligheten att sortera schemat efter vilket register man vill, exempelvis fordon, vilket underlättar överblicken för våra kunder inom transportbranschen. Genom att spara sina sorteringar och grupperingar i olika flikar är det också enkelt att växla mellan olika avdelningar eller enheter i schemavyn.

Attestera allt utan varningar

En funktion som numer känns som en självklarhet är att kunna attestera alla tidrapporter utan varningar på ett smidigt sätt. Även denna magiska knapp, som sparar oss många knapptryck och minuter i veckan utvecklades efter ett önskemål från en kund.

Nedladdade filer

Alla filer du skapar i Timezynk sparas och samlas under fliken “Nedladdade filer”. Detta gör att du kan komma åt filerna även om du flyttar till en annan dator eller om en kollega skapat filen. Det underlättar också arbetet när någon annan hanterar lönerna. Som chef kan du attestera rapporter och skapa en fil av månadens löneunderlag, som lönekonsulten sedan kan logga in och hämta och ladda upp till löneprogrammet.
Psst! Du kan själv välja om dessa ska ligga kvar i 3, 6, 9 eller 12 månader innan de raderas för att enkelt följa GDPR utan att behöva gå igenom alla filer manuellt.

Det kostar ingenting att fråga!

Vi kan inte garantera att ditt förslag på funktion kommer att bli verklighet, men att fråga kostar ingenting. Och ju fler av våra kunder som efterfrågar samma funktioner i Timezynk desto högre prioritet får den, så klart!

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!


Accept and close - This site uses non personally identifiable cookies to gather anonymous website usage statistics - Opt out.