Kom igång enkelt med våra filmer

Timezynk är ett flexibelt och online schemasystem med tidrapporter, löne- och fakturaunderlag samlat i ett program. Med utgångspunkt i din verksamhet hjälper vi dig att skapa register för den information du behöver för din schemaläggning. Du når personalen direkt i deras mobiler, där de kan se sina egna schema, tidrapportera och svara på förfrågningar.

Gå till vår YouTube-kanal

Schemaläggning

Schemaläggningen i Timezynk bygger på register. Med registren grupperar och organiserar du den information du behöver för din schemaläggning. Du bestämmer vad som ska schemaläggas!

Uppföljning

Schemaläggningen i Timezynk bygger på register. Med registren grupperar och organiserar du den information du behöver för din schemaläggning. Du bestämmer vad som ska schemaläggas!

Personalens Timezynk

Schemaläggningen i Timezynk bygger på register. Med registren grupperar och organiserar du den information du behöver för din schemaläggning. Du bestämmer vad som ska schemaläggas!

Mobilappen

Schemaläggningen i Timezynk bygger på register. Med registren grupperar och organiserar du den information du behöver för din schemaläggning. Du bestämmer vad som ska schemaläggas!

Administration

Schemaläggningen i Timezynk bygger på register. Med registren grupperar och organiserar du den information du behöver för din schemaläggning. Du bestämmer vad som ska schemaläggas!

Inställningar

Schemaläggningen i Timezynk bygger på register. Med registren grupperar och organiserar du den information du behöver för din schemaläggning. Du bestämmer vad som ska schemaläggas!