Majs uppdateringar

Opublicerade pass

Du kan nu välja att alla nya pass skapas som opublicerade. Ett opublicerat pass går att boka, boka om, flytta runt, ta bort, med mera utan att de anställda märker någonting. När du är nöjd med schemat kan du publicera antingen enskilda pass eller hela veckor och månader.

Schemaverktyg som alltid är tillgängligt

Verktygen i schemat har flyttat ner och ligger nu alltid tillgängliga längst ner på sidan så att du enkelt hittar dem även om du har markerat pass långt ner. Du kan också högerklicka på ett pass för att använda något av verktygen direkt där.

Ny artikelberäkning för hela dygn

En ny beräkning för löne- och fakturaartiklar beräknar artikelantalet efter antalet påbörjade 24-timmarperioder. Detta kan användas för t.ex. traktamente, veckolön, månadslön eller liknande.

Kontera tiden i rasterna

Du kan skapa löne- och fakturaregler som gäller separat för rasterna i tidrapporterna. Använd det för att t.ex. kontera rasterna på en annan artikel.

Notis ifall du inte bokades

Du kan välja att få en notis ifall du inte bokades på en förfrågan som du tackat ja till. Inställningen gör du på din profil under Du kan välja att få en notis ifall du inte bokades på en förfrågan som du tackat ja till. Inställningen gör du på din profil under Inställningar för notiser.

Se kollegornas schema i mobilappen

Ifall du har behörighet att se dina kollegors schema så kommer funktionen nu också till mobilappen! I huvudmenyn hittar du en ny rubrik, Användarscheman. Klicka på den och se kollegornas schema. Klicka på raden för att se mer detaljer om passet och kollegan.

Prova idag!

Har du redan ett Timezynk-konto så finns funktionerna redan tillgängliga där, annars skapa ett konto nedan för att komma igång.

Testa Timezynk gratis 14 dagar!

Testa gratis!

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!


Accept and close - This site uses non personally identifiable cookies to gather anonymous website usage statistics - Opt out.