Mobila möjligheter ger flexibla fördelar

Mobila arbetstagare, som regelbundet arbetar utanför kontoret, är snarare regel än undantag idag. Det gäller allt ifrån försäljare och företagsledare på resande fot till byggarbetare och hemtjänstpersonal. Ökningen av mobil arbetskraft hänger tydligt samman med den ökande användningen av både smarta mobiltelefoner och läsplattor. Även den ökande populariteten av datalagring och tjänster i molnet är en bidragande orsak. Ta del av fördelarna med mobiliteten – om du inte redan gjort det.

Den mobila flexibilitetens främsta fördelar

Med mobila teknologier använder anställda molntjänster och appar för att ansluta till företagets nätverk och hålla kontakten med kontoret. Det gör det lättare för dem att utföra sitt arbete eftersom alla resurser alltid finns till hands, oavsett tid och plats. De tar kontoret med sig, vilket gör att de kan vara mer produktiva och flexibla.

Mobila enheter gör det möjligt för anställda att arbeta närhelst och varhelst de behöver. Det ger dem en bättre balans mellan arbete och fritid när de själva kan välja. Med hjälp av olika appar som ökar samarbete och effektiviserar arbetet minskar arbetsbelastningen. Mobiliteten skapar ett friare och positivare arbetsklimat vilket skapar nöjdare medarbetare.

Företag lockar ny arbetskraft med flexibla arbetstider utan krav på att arbete måste ske på en speciell plats. Mobiliteten effektiviserar verksamhetens arbetsflöden och processer och produktiviteten ökas. Den större flexibiliteten gör det möjligt att snabbare ta tillvara på nya affärsmöjligheter, direkt ute på fältet.

Mobile workforce management

Mobile workforce management (MWM) avser programvara och tjänster som används för att hantera personal som arbetar utanför företagets lokaler. Ändamålet är bland annat att förbättra kommunikationen mellan kontoret och de anställda, skapa effektivare arbetsprocesser och minska administrationen.

Exempel på MWM är schemaläggnings- och tidrapporteringssystem. Med schemaläggning i realtid kan chefer sköta planeringen varifrån som helst. De vet var personalen är och vad de gör. De kan samarbeta med de anställda och varje ändring blir tillgänglig direkt. Varje medarbetare har schemat med sig och vet alltid när de ska vara på plats och vad de ska göra. Program för tids- och närvarohantering ger mer precis lönebearbetning och fakturering, förenklar efterlevnaden av arbetstidslagen och ger bättre inblick i företagets produktivitet.

I Timezynks samarbetsplattform finns verktyg för både chef och personal. Chefen lägger schemat och skickar ut förfrågningar om vem som kan jobba. Personalen lägger i förväg in när de är tillgängliga, svarar på förfrågningar och tidrapporterar direkt i mobilen. Med meddelandefunktionen kan chefer och personal kommunicera direkt med varandra.

10 saker du inte visste om mobiltelefoner

  1. Den första mobiltelefonen vägde 1 kg.
  2. Martin Cooper, uppfinnare på Motorola, gjorde det första mobilsamtalet i april 1973.
  3. Den första mobiltelefonen såldes 1983 i USA till det ofantliga priset av 4 000 dollar.
  4. Din mobiltelefon har mer datorkraft än datorn som användes vid månlandningen av Apollo 11.
  5. Den genomsnittliga mobiltelefonen har fler bakterier än ett toaletthandtag. Och fler människor i världen har mobiltelefon än toalett.
  6. De flesta mobilanvändare låser upp sin telefon 110 gånger varje dag.
  7. Beroendet av mobiltelefoner har blivit så stort att forskare har utvecklat ett frågeformulär som kan avgöra om du lider av nomofobia, rädslan att vara utan mobiltelefon.
  8. Det finns 5 gånger fler mobiltelefoner än datorer i världen.
  9. 90% av mobilanvändarna läser ett nytt textmeddelande inom 3 minuter.
  10. Mer än 4 miljarder människor på jorden äger en mobiltelefon.

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!


Accept and close - This site uses non personally identifiable cookies to gather anonymous website usage statistics - Opt out.