Ny attesteringsvy med suverän överblick

Attesteringsvyn i Timezynk är omgjord för att bättre passa arbetsprocessen. Passen är tydligt indelade efter de olika arbetsstegen. I den nya vyn finns fler möjligheter att gruppera och filtrera passlistan för att du ska få en bättre överblick. För att underlätta ytterligare finns numera också en attestflik på varje användare och registerpost (kund, projekt, arbetsuppgift etc).

Alla pass i Timezynk går idag igenom följande steg:

schemaläggning -> tidrapportering -> attestering -> extern attestering (eventuellt) -> export

Den nya attestvyn gör detta synligt. Längst upp på sidan finns en sammanfattning av hur många pass som ligger i varje fas: bokade, tidrapporterade eller attesterade. Klickar du på respektive rubrik visas passen för det steget. Klicka igen på samma rubrik så kommer du tillbaka till listan.

Sortera listan

För att få bättre överblick går listan att sortera på olika sätt. Det går att För att få bättre överblick går listan att sortera på olika sätt. Det går att gruppera efter användare eller fält på passet eller tidrapporten. Vilka fält du har tillgång till beror på vad du lagt till i inställningarna för pass och tidrapporter på registersidan.

Det går också att Det går också att filtrera listan efter användare och register. Om du har ett kundregister går det till exempel att få fram alla underlag för en specifik kund. Kryssa i kundregistret och du får en ny knapp i menyn där du kan söka fram den kund du vill ha.

Med knappen Med knappen Lista information från fält är det möjligt att i passlistan visa information från pass och tidrapporter. Även här beror tillgängliga fält på vad du lagt till i inställningarna för pass och tidrapporter.

Om du vill sparar du inställningarna för grupperingar och filter på separata flikar, precis som i schemat.

Varningar

Bredvid funktionen Bredvid funktionen Lista information från fält hittar du en i-knapp, där du gör du inställningar för varningar. Det går att ställa in känslighet för start-, slut- och totaltid samt överlappande tidrapporter. Systemet varnar om tiden avviker med mer än antalet angivna minuter.

Varje attestrad visar en varnings- eller informationssymbol som öppnar en ruta med mer detaljerad information. Varningarna ligger överst och under finns information om kontering för lön och faktuFaktureringsprogram för fakturaunderlagra.

Visa information, redigera och attestera

Till höger på varje passrad finns knappar för att titta på passet och tidrapporten samt för att attestera och skicka extern attest. Klickar du på passet (under Bokad) får du upp bokningsrutan och kan göra ändringar om du vill. Klickar du på Rapportera gör du en tidrapport för passet, eller så kan du titta på en färdig rapport och redigera den.

Klickar du på Attestera attesteras passet på den raden. Ett färdigattesterat pass visar information om vem som attesterat och när. Längst till höger har du knappen för extern attest. Den skickar tidrapporten för godkännande till exempelvis en kund. Vill du skicka flera på en gång markerar du i passlistan vilka pass du vill skicka. Sen går du till Verktyg och väljer Klickar du på Attestera attesteras passet på den raden. Ett färdigattesterat pass visar information om vem som attesterat och när. Längst till höger har du knappen för extern attest. Den skickar tidrapporten för godkännande till exempelvis en kund. Vill du skicka flera på en gång markerar du i passlistan vilka pass du vill skicka. Sen går du till Verktyg och väljer Skicka för extern attest.

Under Verktyg grupprapporterar och gruppattesterar du också pass som du har markerat i listan. Här finns även alternativet Under Verktyg grupprapporterar och gruppattesterar du också pass som du har markerat i listan. Här finns även alternativet Attestera allt utan varningar.

Enskilda attestsidor

För varje användare och varje registerpost har vi lagt till en attest-flik, så att du snabbt och enkelt kan attestera tidrapporter från en viss person, en viss kund, ett visst projekt osv.

Uppdaterade YouTube-filmer

Det finns två nya filmer på Timezynks YouTube-kanal där du får en genomgång av Det finns två nya filmer på Timezynks YouTube-kanal där du får en genomgång av attestsidan och hur du och hur du attesterar.

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!


Accept and close - This site uses non personally identifiable cookies to gather anonymous website usage statistics - Opt out.