Ny faktureringsfunktion i Timezynk

Vi har gjort en total omarbetning av faktureringsfunktionen i Timezynk. Från och med 18 februari kan du spara och redigera dina faktureringsunderlag samt se en logg över de faktureringar du gjort.

Fördelarna med den nya faktureringsfunktionen är att du kan:

  1. se vem som skapade underlaget och när,
  2. redigera underlaget vid ett senare tillfälle,
  3. lägga till egna rader för till exempel materialkostnader,
  4. se när underlaget överfördes till ekonomisystemet,
  5. låta en person skapa fakturaunderlagen och en annan skicka de färdiga fakturorna.

Så här funkar det

Välj den period du vill fakturera. Du får upp en förhandsgranskning av alla attesterade tidrapporter som är klara för fakturering. Rapporterna grupperas per kund och kan filtreras för att bara fakturera enskilda uppdrag. När du är nöjd med urvalet, sparar du ner det som ett nytt fakturaunderlag.

Det sparade underlaget ger dig möjlighet att se hur det kommer att se ut på den färdiga fakturan. Du kan ändra fakturauppgifter som kundernummer, förfallodatum, ordernummer med mera. Du kan även redigera rader, priser och rabatter eller lägga till egna rader på fakturan för exempelvis materialkostnader. När du är klar kan du enkelt överföra underlaget till Visma eller Fortnox för fakturering.

Översikt över dina underlag

Du kan se en lista över de fakturaunderlag du gjort, med information om bland annat när de skapades och av vem. I statusfältet ser du om de är mottagna av faktureringssystemet (bock), skickade till faktureringssystemet men inte gått igenom ännu (kuvert), nedladdade (pil nedåt) eller om de ligger och väntar på åtgärd från dig (utan symbol).

Nyttan för dig som kund

Vårt mål har varit att öka spårbarheten i faktureringsprocessen genom att ge information om tidpunkter och vilka personer som hanterat underlagen. Den nya faktureringsfunktionen förenklar samarbetet mellan schemaläggaren och ekonomibyrån eller ekonomiavdelningen. Det blir enkelt för den person som känner till kunden och arbetet att göra underlaget, och den som känner till ekonomin och bokföringen att godkänna underlagen och skicka fakturorna.

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!


Accept and close - This site uses non personally identifiable cookies to gather anonymous website usage statistics - Opt out.