Oktobers uppdateringar

Månadens uppdateringar innehåller bland annat en personalliggare, mer information på passen i schemat i form av ikoner och en ändringslogg på passen.

Stämpelklocka och personalliggare

Stämpelklockan är uppdaterad för Timezynk version 3. Till stämpelklockan kan du också få en personalliggare, som uppfyller Skatteverkets krav på digital liggare. En personalliggare krävs för verksamhet inom restaurang-, frisör- och tvätteribranschen. I liggaren registreras alla som arbetar i verksamheten dag för dag, samt tiderna för deras arbetspass.

Statusikoner på pass

För att ge dig mer information om passen på så liten yta som möjligt har vi infört symboler på passen. Du ser hur många personer som är bokade av det totala antalet, hur många tidrapporter som kommit in samt hur många bokningsförfrågningar som skickats och hur många ja-svar du fått. Om ingen har svarat ja än på din bokningsförfrågan visas ett frågetecken framför antalet förfrågningar.

Pris från fält

För att göra det enkelt för dig att skapa avancerade prislistor har vi skapat förutsättningar för mer dynamiska fakturaartiklar. Du kan hämta artikelns pris från vilket numeriskt fält som helst i dina register.

Export för BL Lön

Vi har lagt till kopplingar till ett nytt lönesystem. Nu kan du exportera lönerapporter till BL Lön.

Logg över ändringar

tidrapporter och bokningar finns en ny flik med en logg över ändringar. Där kan du se vem som skapade eller redigerade informationen och när.

Automatiska fältvärden

Med automatiskt ifyllda fältvärden slipper du fylla i samma uppgifter gång på gång för handlingar du utför ofta. Du väljer själv hur ett fälts värde ska hanteras. Det kan antingen:

  • skapas från en nummerserie (varje gång fältet används genereras nästa siffra i serien),

  • fyllas med ett standardvärde (förifyllt), eller

  • hämtas från andra fält (t ex hämta namn från kundregistret till ett annat register).

Beräkningsalternativ för fakturaartiklar

Som standard räknar Timezynk timmar. Du kan också välja alternativen per pass, per kalenderdag och från fält. Dessa beräkningsalternativ är nu tillgängliga för fakturaartiklar.

Redigeringsknapp i registerval

När du vill se eller redigera uppgifter för ett register kan du göra det direkt från schemaläggningsrutan, och behöver inte gå omvägen över registersidan längre. Har du till exempel ett kundregister kan du klicka på en kund och får upp en ny sida där du kan välja fliken Redigera.

Testa Timezynk gratis

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!


Accept and close - This site uses non personally identifiable cookies to gather anonymous website usage statistics - Opt out.