Så klarar du kravet på tillgänglighet

För många av oss kännetecknas dagens arbetsliv av tillgänglighet. Den digitala tekniken gör det möjligt att vara nåbar dygnet runt, varifrån som helst. Många utnyttjar möjligheten att arbeta hemifrån, och tycker att det blivit enklare att sy ihop arbetsliv och privatliv. Baksidan är stress för att hinna med. Men om du klarar att sätta gränser och säga ifrån kan det fungera bra.

Fördelarna med flexibla arbetstider är större balans i livet mellan arbete och fritid. Många känner sig friare och att de fått ett ökat inflytande över sina arbetstider. Nackdelarna är att medarbetare som ständigt är tillgängliga i större utsträckning drabbas av hälsoproblem. I en Fördelarna med flexibla arbetstider är större balans i livet mellan arbete och fritid. Många känner sig friare och att de fått ett ökat inflytande över sina arbetstider. Nackdelarna är att medarbetare som ständigt är tillgängliga i större utsträckning drabbas av hälsoproblem. I en tysk studie som utförts av organisationen för Arbets-, Industri- och Organisationspsykologisk forskning i Oldenburg, kom man fram till att även lite extraarbete utöver ordinarie arbetstid ökar risken för arbetsrelaterade försämringar av hälsan. Framför allt handlar det om att arbetet inkräktar på sömn, återhämtning och sociala kontakter.

Tillgänglighetskravens orsaker

Tillgänglighet beror enligt fackförbundet Tillgänglighet beror enligt fackförbundet Unionen på att arbetet många gånger är organiserat på ett sätt som kräver ett personligt engagemang från den anställde under fritiden, eller genom krav som kommer från en arbetskultur på arbetsplatsen. Det är inget som kan beordras av en arbetsgivare med stöd av lag och avtal, i så fall ska det behandlas som jour eller beredskap.

Frågan om tillgänglighet kan lösas genom en tillgänglighetspolicy. Här är Unionens förslag på innehåll:

 • Tydliggör förväntningarna på tillgänglighet mellan kollegor och mellan tjänsteman – arbetsgivare.
 • Begränsa eventuella krav på tillgänglighet under delar av dygnet.
 • Begränsa möjligheten att kontakta medarbetare under delar av dygnet.
 • Mail- och mobilvett.
 • Integrera tillgänglighetspolicyn i det systematiska arbetsmiljöarbetet, det lokala arbetsmiljöavtalet eller arbetsmiljöpolicyn.
 • Inför rutiner för efterlevnad, utvärdering och uppföljning av policyn.

Sätt egna gränser

En svensk En svensk studie från psykologiska institutionen på Stockholms universitet har tittat på i vilken grad anställda upplever att de kan kontrollera gränsen mellan arbete och privatliv, framför allt kontroll över var, när och hur de arbetar. Man kom fram till att det grundläggande för känslan av hög kontroll är att själv kunna styra sitt arbete. Det avser förmågan att kunna avgöra när en uppgift är klar, att kunna arbeta självständigt, organisera arbetet effektivt och att ha kapacitet att säga nej och sätta gränser.

80% föredrog en uppdelning mellan arbete och privatliv, och en betydande majoritet upplevde låg kontroll. Det som spelade roll för upplevelsen av kontroll var faktorer relaterade till tid och plats. Dessa faktorer kan ses som potentiella källor till stress och bidra till att urholka gränsen mellan arbete och privatliv så att arbetsrelaterade aktiviteter tävlar eller kolliderar med privata aktiviteter.

Christin Mellner, en av författarna till ovanstående studie, berättar på Christin Mellner, en av författarna till ovanstående studie, berättar på ST-bloggen hur anställda som tycker att det fungerar bra med flexibel arbetstid sätter gränser:

 • Ingen jobbmobil och mejl på fritiden.
 • Bokar möten med sig själv – spärrar kalendern för eget arbete.
 • Tar tillbaka tid när det är lugnare.
 • Säger till i förväg när de tänker jobba hemma.
 • Tidsbegränsar kvällsarbete till 1 – 2 timmar.
 • Prestationen beror inte på att man är tillgänglig jämt.

Om du följer ovanstående tips har du också goda möjligheter att klara kraven på tillgänglighet och ändå har tid och energi över till dig själv, familj och vänner.

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!


Accept and close - This site uses non personally identifiable cookies to gather anonymous website usage statistics - Opt out.