Schemamall vs. schemaprogram

Om du vill arbeta med ett verktyg när du gör din schemaläggning är schemamallen och schemaprogrammet de två vanligaste. De skiljer sig åt på ett antal punkter. Den största skillnaden är att den första är en datorfil och det andra ett helt datorprogram. De passar olika verksamheter och olika behov.

Välj schemamall om du…

  • …har enbart heltidsanställda.
  • …är oberoende av tidrapporter.
  • …har få schemaändringar.
  • …inte har behov av samarbete kring schemaläggningen.

Välj schemaprogram om du…

  • …har flera anställningsformer: heltid, halvtid, deltid, timanställda, etc.
  • …behöver löneunderlag och fakturaunderlag baserat på inrapporterad arbetstid.
  • …har många schemaändringar.
  • …har fler än en person som ska schemalägga.

Läs mer i vår guide Läs mer i vår guide Schemamall – Fördelar och nackdelar och ladda ner en gratis schemamall i Excel.

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!


Accept and close - This site uses non personally identifiable cookies to gather anonymous website usage statistics - Opt out.