Septembers uppdateringar

Månadens uppdateringar innehåller bland annat en ny modul för bokningsbekräftelser, en hel del nya funktioner för löner och fakturering och en nygammal funktion, rullande schema, som nu finns i Timezynk 3.0.

Bokningsbekräftelse

Med modulen Med modulen Extern bekräftelse kan du skicka information om bokade arbetspass till din kontaktperson via e-post, direkt ifrån schemat. Markera passen och klicka på kan du skicka information om bokade arbetspass till din kontaktperson via e-post, direkt ifrån schemat. Markera passen och klicka på Verktyg och välj och välj Skicka bekräftelse. Kontakta oss så aktiverar vi modulen åt dig.

Användarregister

Användarregistret har blivit ett register bland alla de andra. Det innebär att du kan lägga till och ta bort informationsfält som rör användarnas profil. Gå till registersidan och gör dina ändringar via inställningarna.

Rullande schema

Skapa mallar över dina schemalagda pass och använd dem för att göra rullande schema. Du kan markera både enskilda pass samt alla pass för vissa användare eller register och skapa rullningar med olika intervall.

Beräkningsalternativ för lönearter

Nya beräkningsalternativ ger dig mer flexibilitet i beräkningen av lönearter. En löneart kan nu få sitt värde från tidrapportens timmar, antal pass, antal kalenderdagar eller direkt från valfritt numeriskt fält. Detta gör det möjligt att skapa artiklar för till exempel traktamente (kalenderdagar), milersättning (numeriskt fält), arbetstidsförkortning, m.m.

Registerurval på avtalsregler

Du kan sätta villkor för vilka register som ska matcha för en viss regel i dina löneavtal och fakturaavtal. Det gör att du kan samla fler av reglerna i samma avtal och det blir enklare att göra undantag för frånvarokoder och övertid. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Flerdygnspass som mall

Det går nu att skapa passmallar som sträcker sig över flera dygn.

Fler format för löneunderlag

Nu kan du ladda ner löneunderlag i PAXml-, Visma-, Hogia- eller Excel-format.

Betalningsvillkor som fält

I dina register kan du lägga till betalningsvillkor som ett fält från inställningarna. Det betyder att du kan ändra standarden 30 dagars betalningsvillkor till något som passar dig eller mottagaren bättre. Du hittar fältet under Fakturahuvud i listan.

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!


Accept and close - This site uses non personally identifiable cookies to gather anonymous website usage statistics - Opt out.