Sommarens uppdateringar

Smidigare passrepetition

En av våra större nyheter är en funktion som vi jobbat med under sommaren. Nu kan du smidigt repetera ett pass direkt i bokningsrutan. Klicka på knappen “Repetera” nere till höger, välj vilka dagar eller vilket tidsintervall som passet ska repeteras och ett sluttdatum.

Schemaverktyg i schemat
Schemaverktyg i schemat

Du kan också högerklicka på ett pass för att repetera det. Använd dig av den vita rutan i skärmens högra hörn för att välja vilka dagar som passet ska repeteras och ett slutdatum när repetitionen ska upphöra.

Schemaverktyg i schemat

Denna funktion fungerar dessutom utmärkt när du vill skapa återkommande schemamallar. Högerklicka på ett pass i schemat och välj “Redigera rullande schema”.

Schemaverktyg i schemat

Förläng schemarullning till ett nytt datum och spara genom att klicka på den gröna knappen “Uppdatera rullande schema”.

Schemaverktyg i schemat

Se vad en användare kan se

Som tidigare kan du som chef välja vilken information användarna får se i registerinställningarna. De fält som är “visa i länkade register” kan granskas i passrutan genom att klicka på fliken “Visa”.

Schemaverktyg i schemat

Förbättrad sökfunktion

Nu kan du i schemavyn söka på andra typer av fält så som taggar, avdelning, ort m.fl. istället för endast söka på användare. Detta öppnar upp möjligheten för att filtrera ut specifika användare till ett obemannat pass.

Skapa opublicerade pass i ditt schema

Arkivera register och fält

Istället för att radera register eller fält arkiverar du dem. Detta betyder att informationen finns sparad i systemet men inte synligt såvida du inte återställer den.

Schemaverktyg i schemat

Låsta tidrapporter

Om en tidrapport blir attesterad blir den också låst. Du måste därför välja att låsa upp den för att ta bort attesteringen och göra ändringar i tidrapporten. Detta för att förebygga eventuella missförstånd när man är flera som ansvarar för uppföljningen.

Schemaverktyg i schemat

Prova idag!

Har du redan ett Timezynk-konto så finns funktionerna redan tillgängliga där, annars skapa ett konto nedan för att komma igång.

Testa Timezynk gratis 14 dagar!

Testa gratis!

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!


Accept and close - This site uses non personally identifiable cookies to gather anonymous website usage statistics - Opt out.