Hoe maak ik factuuratie overeenkomsten?

2023-04-17 09:45:53

Begin door op het tandwiel pictogram te klikken en druk vervolgens op "Factuurovereenkomsten" onder "Factuur".

Om een nieuwe overeenkomst toe te voegen, klikt u op "+ Toevoegen", geeft u deze een naam, kiest u of pauzes in de overeenkomst worden gebruikt of niet, voegt u registerfilters toe en slaat u op.

105.jpg
106.jpg

Een nieuwe regelgroep maken

Elke overeenkomst bestaat uit groepen factuurregels die bepalen met welke factuurartikelen uw goedgekeurde tijdrapporten worden gematcht. Deze regels kunnen bijvoorbeeld worden gekoppeld aan weekdagen, tijdsintervallen, taken, klanten, afwezigheid of aanwezigheid om er maar een paar te noemen.

Om een nieuwe regelgroep in uw overeenkomst te maken, geeft u deze een naam en klikt u op de blauwe knop "+ Maken".

107.jpg

Voeg vervolgens een artikel toe aan de groep door op de groene knop "+Toevoegen" te klikken. Kies een van de artikelen in het vervolgkeuzemenu genaamd "Artikel", kies het prio, tijdfilter (standaardtijd, pauzes of alles) en druk op "Opslaan".

U kunt ook een aantal andere filters toevoegen:

  • Tijdsinterval - Kies een begin- en eindtijd voor de regel.
  • Weekdagen - Kies op welke weekdagen de regel van toepassing is.
  • Datums - Kies op welke datums de regel van toepassing is.
  • Registers - Bepaal of de regel van toepassing moet zijn op of iets moet uitsluiten van registers.
  • Vereiste tags - Kies een tag(-s) die vereist is voor het artikel.
  • Feestdagen - Beslis of het artikel van toepassing is op feestdagen of niet.
  • Verboden tags - Kies een tag (-s) die niet in aanmerking komt voor het artikel.
  • Uit veld - Kies een veld uit uw registers dat een bepaalde waarde moet hebben om het artikel op de factuur te laten verschijnen.