Tijdrapportage

Tijdrapportage was nog nooit zo makkelijk. Je rapporteert rechtstreeks vanaf je mobiele toestel of webbrowser in de app. Alle data wordt verzameld in het systeem en vervolgens automatisch doorgestuurd naar payroll documenten. Deze kun je exporteren naar diverse payroll systemen, zoals Hogia, Fortnox en nog veel meer.

Aan de slag!

Medewerkers kunnen vanaf elke locatie rechtstreeks op hun mobiele telefoon tijd rapporteren. Rapporteren doe je snel en eenvoudig tegen bestaande ploegen als zelfstandige repost of met de prikklok.

Soepele tijdrapportage gebeurt op dezelfde dag, wat ervoor zorgt dat details correct zijn en documenten nauwkeurig zijn.
Pas de rapportage aan uw bedrijf aan door onkosten, vergoedingen, kilometervergoeding en meer toe te voegen. Ook kunnen rapportages gekoppeld worden aan kostenplaatsen, projecten en orders.

FAQ

Wat is tijdrapportage?

>

De urenstaat is het document dat de medewerker aanmaakt en vormt vervolgens de basis voor salaris- en factuurdocumenten. Timezynk maakt het mogelijk om op een gestructureerde en veilige manier tijdsrapportages te verzamelen, zowel zelfstandig als gekoppeld aan een geboekte pas.

Hoe rapporteer je tijd?

>

Na afloop van de dienst worden aanwezigheid, afwezigheid, gewerkte tijd en eventuele afwijkingen gerapporteerd.

Waarom tijdrapporten?

>

De urenverantwoording is de basis voor het aan de werknemer uit te betalen salaris, alsmede voor de facturatie.

Moet je uitgaan van een sjabloon voor tijdrapportage?

>

Door een template te maken voor je meest voorkomende tijdrapporten, kun je nog vlotter tijd rapporteren en fouten en vergissingen voorkomen.

Wat houdt digitale tijdregistratie in?

>

Digitale tijdregistratie houdt in dat u de rapportage via mobiele telefoon of computer indient in plaats van een papiertje in te vullen. De digitale rapportage wordt in het systeem opgeslagen en hoeft slechts eenmalig door de gebruiker geschreven en door de beheerder gewaarmerkt te worden. De digitale rapportage kan dan doorlopen via salaris- en factuurafspraken waarbij salaris- en factuurgrondslag wordt berekend op basis van wat is gerapporteerd.

Is er een app voor urenregistratie?

>

Met onze slimme app voor tijdregistratie voert u de tijd direct in uw mobiel in en heeft u altijd toegang tot de informatie. De beste manier om aanwezigheid, ziekteverzuim en de kosten daarvan bij te houden.

By clicking “Accept ”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.