Tidrapporteringssystem - tidrapportering i app eller med digital stämpelklocka

Tidrapportering ska vara enkel och snabb, oavsett om det gäller arbetad tid, avvikelser eller diverse ersättningar kopplade till arbetet. Med vårt tidrapporteringssystem säkerställer du en smidig tidrapporteringsprocess med hög precision.

Prova idag!

Tidrapportera antingen i vår app eller med den digitala stämpelklockan. I vårt tidrapporteringssystem kan dina anställda använda sig av tidrapportsmallar och tidrapportera enligt arbetsschema, vilket effektiviserar tidrapporteringsprocessen och minskar risken för fel. Med inställningar för stämpelklockan kan du styra avvikelserapportering och koppla tidrapporter direkt till ditt löneavtal så att du slipper hantera avvikelserna själv.

Med vårt tidrapporteringssystem kan du optimera tidrapporteringen och skapa anpassade tidrapporter som passar för din verksamhet. Genom att inkludera relevanta fält såsom milersättning, utlägg och traktamente, kan du säkerställa att dina anställda korrekt registrerar sina arbetspass och att du får all nödvändig information för lönekörningar och fakturering.
Förenkla din verksamhets närvarohantering med hjälp av en elektronisk personalliggare, som är i enlighet med Skatteverkets riktlinjer. Genom integration med den digitala stämpelklockan, skapas en korrekt logg av in- och utstämplingar för alla som vistas på lokalerna. Alla anställda har tillgång till den elektroniska personalliggaren för att enkelt kunna ta fram och redovisa den, även om du som chef inte är på plats.

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vanliga frågor om tidraporter

Vad är tidrapportering?

>

Tidrapporten är det underlag den anställde skapar som sedan ligger till grund för löne- och fakturaunderlag. Timezynk gör det möjligt att samla tidrapporter strukturerat och säkert, både självständiga eller kopplade till ett bokat pass.

Hur tidrapporterar man?

>

Efter utfört arbetspass rapporterar man närvaro, frånvaro, arbetad tid och eventuella avvikelser.

Varför tidrapporterar man?

>

Tidrapporten ligger till grund för den lön som ska betalas ut till den anställde, samt för faktureringen.

Bör man utgår från en mall för tidrapportering?

>

Genom att skapa en mall för dina vanligaste tidrapporter kan du tidrapportera ännu smidigare och undvika fel och misstag.

Vad innebär digital tidrapportering?

>

Digital tidrapportering innebär att man lämnar rapporten via mobilen eller datorn istället för att fylla i en papperslapp. Den digitala rapportern sparas i sysetmet och behöver bara skrivas en gång av användaren och attesteras av chefen. Den digitala rapporten kan seden fortsätta igenom lön- och fakturaavtal där lön- och fakturaunderlag beräknas baserat på det som rapporterats.

Finns app för tidrapportering?

>

Med vår smarta app för tidrapportering lägger du in tiden direkt i mobilen och har alltid tillgång till informationen. Bästa sättet att hålla koll på närvaro, sjukfrånvaro och vilka kostnader det medför.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.