Digital tidrapportering

Tidrapportering kan inte vara smidigare! Ditt team skapar tidrapporter i mobilappen eller på webben, all data samlas i systemet och överförs sedan automatiskt till löne- och fakturaunderlag.

Prova idag!

Anställda kan tidrapportera varifrån som helst, direkt i mobilen. Rapporteringen sker snabb och lätt mot befintliga skift, som fristående rapporter eller med stämpelklockan.


Smidig tidrapportering görs samma dag, vilket säkerställer att detaljer blir rätt och underlag blir korrekta.
Anpassa rapporteringen efter din verksamhet genom att lägga till utlägg, traktamenten, milersättning och annat. Rapporter kan också kopplas till kostnadsställen, projekt och ordar. 


Vanliga frågor om tidraporter

Vad är tidrapportering?

>

Tidrapporten är det underlag den anställde skapar som sedan ligger till grund för löne- och fakturaunderlag. Timezynk gör det möjligt att samla tidrapporter strukturerat och säkert, både självständiga eller kopplade till ett bokat pass.

Hur tidrapporterar man?

>

Efter utfört arbetspass rapporterar man närvaro, frånvaro, arbetad tid och eventuella avvikelser.

Varför tidrapporterar man?

>

Tidrapporten ligger till grund för den lön som ska betalas ut till den anställde, samt för faktureringen.

Bör man utgår från en mall för tidrapportering?

>

Genom att skapa en mall för dina vanligaste tidrapporter kan du tidrapportera ännu smidigare och undvika fel och misstag.

Vad innebär digital tidrapportering?

>

Digital tidrapportering innebär att man lämnar rapporten via mobilen eller datorn istället för att fylla i en papperslapp. Den digitala rapportern sparas i sysetmet och behöver bara skrivas en gång av användaren och attesteras av chefen. Den digitala rapporten kan seden fortsätta igenom lön- och fakturaavtal där lön- och fakturaunderlag beräknas baserat på det som rapporterats.

Finns app för tidrapportering?

>

Med vår smarta app för tidrapportering lägger du in tiden direkt i mobilen och har alltid tillgång till informationen. Bästa sättet att hålla koll på närvaro, sjukfrånvaro och vilka kostnader det medför.

By clicking “Accept ”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.