Automatiska löneunderlag

Enkelt ladda ner korrekta löneunderlag baserade på dina löneavtal och medarbetarnas tidrapporter. Våra integrationer med system som Visma Lön, Fortnox Lön, Crona Lön, Hogia Lön och Flex Lön säkerställer effektiva lönekörningar.

Prova idag!

Lägg till dina löneavtal med regler för OB, övertid, milersättning, utlägg, traktamente, m.m. Du och dina anställda behöver aldrig räkna dessa manuellt igen.

Koppla löneunderlaget till kostnadsställen och projektkoder för smidigare lönekörning och bokföring.
Attestera tidrapporter med några klick. Sedan skapas automatiskt korrekta löneunderlag utifrån dina löneavtal och medarbetarnas tidrapporter.

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vanliga frågor om löneunderlag

Vad är ett löneunderlag?

>

Ett löneunderlag fungerar som en samlad översikt över de olika ersättningarna som varje medarbetare mottar.

Hur länge ska man spara löneunderlag?

>

Löneunderlag ska sparas i 10 år på grund av att obestridda lönefordringar preskriberas efter den tidsperioden.

Hur beräknas löneunderlaget?

>

Löneavtal och tidrapportering ligger till grund för löneunderlaget. Med ett digitalt tidrapporteringssystem förs all tid och andra ersättningar smidigt in i löneunderlaget, vilket avsevärt minskar tid man lägger på löneadministrationen.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.