Automatiska löneunderlag

Enkelt ladda ner korrekta löneunderlag baserade på dina löneavtal och medarbetarnas tidrapporter. Våra integrationer med system som Visma Lön, Fortnox Lön, Crona Lön, Hogia Lön och Flex Lön säkerställer effektiva lönekörningar.

Prova idag!

Lägg till dina löneavtal med regler för OB, övertid, milersättning, utlägg, traktamente, m.m. Du och dina anställda behöver aldrig räkna dessa manuellt igen.

Koppla löneunderlaget till kostnadsställen och projektkoder för smidigare lönekörning och bokföring.
Attestera tidrapporter med några klick. Sedan skapas automatiskt korrekta löneunderlag utifrån dina löneavtal och medarbetarnas tidrapporter.

Vill du ha konkreta tips på hur du effektiviserar din schemaläggning?

Löneunderlag mall

Rätt underlag gör din lönehantering enklare. Tillsammans åstadkommer vi snabba förändringar genom att med rätt verktyg och underlag skicka det direkt in i löneprogrammet och ta fram rätt lön till samtliga medarbetare.Löneavtal och tidrapportering ligger till grund för löneunderlaget. All tid- och lönedata förs smidigt och automatiskt in i löneunderlaget så att administrationen tar mindre tid. Vi skräddarsyr programmet så att det passar just din verksamhet.

Vad är löneunderlag?

Löneunderlag är mycket viktigt för att underlätta lönehanteringen och räkna ut varje medarbetares lön. Underlaget är summan av den kontanta ersättningen till de anställda. För att göra det korrekt behövs ett löneavtal och rätt information från frånvarorapporter, tidrapportering med mera.

All information som läggs in utgör grunden för löneunderlaget. Beräkna löneunderlag smidigt med vårt system så att all data direkt kan överföras och importeras i lönesystemet.  Har du ett fåmansföretag som gynnas av löneunderlagsregeln? Beräkna löneunderlaget på rätt sätt så får du en lägre beskattning.

Slipp krångel och misstag

Med automatiska löneunderlag och rätt funktion samt integrering av tidrapporter, frånvaro och schemaläggning får din verksamhet till perfekta lönefiler som ni kan bearbeta i alla lönesystem. Eftersom ni alla tillsammans kan stämpla ut och in i realtid, godkänna frånvarorapporter och lägga in arbetspass var som helst och när som helst, underlättar ni för varandra. Attesterade rapporter ligger till grund för lönerna. Vi anpassar även hela systemet till verksamheten, hur enkel eller komplex den än må vara. Allt är molnbaserat och kan användas på dator, via webbapp eller mobilapp. Det digitala systemet medför att risken för fel minskar avsevärt. Du får också en bra överblick över systemet varje dag.

Vanliga frågor om löneunderlag

Vad är ett löneunderlag?

>

Ett löneunderlag fungerar som en samlad översikt över de olika ersättningarna som varje medarbetare mottar.

Hur länge ska man spara löneunderlag?

>

Löneunderlag ska sparas i 10 år på grund av att obestridda lönefordringar preskriberas efter den tidsperioden.

Hur beräknas löneunderlaget?

>

Löneavtal och tidrapportering ligger till grund för löneunderlaget. Med ett digitalt tidrapporteringssystem förs all tid och andra ersättningar smidigt in i löneunderlaget, vilket avsevärt minskar tid man lägger på löneadministrationen.

By clicking “Accept ”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.