Logga in menu Timezynk

Här används Timezynk

Timezynk används av verksamheter i många olika branscher, bland annat vård, städ, restaurang, butik, bevakning, och event. Här berättar några av våra kunder hur de arbetar med Timezynk.

Omsorgsbolagen Jordnära

HVB-hem fick bättre arbetsflöde

Omsorgsbolagen Jordnära driver HVB-hem (hem för vård eller boende). De upplevde själva att alltför mycket tid gick åt att manuellt kontrollera tidrapporter och ringa runt för att hitta personal.

Läs mer

Operationskonsulterna

Bemanningsföretag sparar dagar

Operationskonsulterna hyr ut specialistsjuksköterskor. Den manuella hanteringen kring schemaplanering och tidrapportering behövde effektiviseras.

Läs mer

Passar många branscher

Timezynk används i många olika branscher, såsom bemanning, event, städ, service, hotell, restaurang, HVB-hem, med flera.

Bemanning

Joacim Claesson, Operationskonsulterna

Den stora vinsten med Timezynk så här långt ligger på löner och fakturering, där vi sparat ungefär en dag per aktivitet.
HVB-hem

Maria Ericson Andersson, Omsorgsbolagen Jordnära

Med Timezynk har vi minskat den tid det tar att bemanna ett arbetspass från en timme till under en minut.
Event

Leo Levit, Partyland

Timezynk är anpassat efter vår process det gör att vi sparar tid vid schemaläggning och löneadministration. Supporten är fokuserad, snabb och löser våra problem.
Butik

Niclas Nilsson, ICA Kvantum Toppen

Med Timezynk slipper vi lägga tid på telefonsamtal, användarna kan själva se sitt schema. Supporten är oslagbar, de svarar alltid och försöker lösa problemen direkt.

Vi hjälper dig igång!

Testa Timezynk i 14 dagar utan att binda dig till något!
Vi bjuder på en gratis webbdemo för dig som skapar ett testkonto.

Börja schemalägga!