Automatiska fakturaunderlag

Med automatiska fakturaunderlag som genereras utifrån dina kundavtal och medarbetarnas tidrapporter säkerställer du bättre likviditet. Ladda ner underlagen som en PDF fil eller skicka dem vidare till ditt faktureringsprogram.

Prova idag!

Skicka fakturaunderlag till bland annat Fortnox, Visma och Björn Lundén för smidig fakturering och bokföring.

Skapa korrekta och kompletta fakturaunderlag med några knapptryckningar. Välj mellan detaljerat eller grupperat underlag.
Slipp dubbelarbetet genom att synkronisera dina kunder mellan Timezynk och ditt faktureringsprogram.

Skapa konto

Discount code
This is required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vanliga frågor om fakturering

Vad är ett fakturaunderlag?

>

Ett fakturaunderlag är en specifikation på de olika artiklar, arbetade timmar och material som kunden ska faktureras för.

Vad ska ett fakturaunderlag innehålla?

>

Ett fakturaunderlag ska innehålla kundnummer, kundnamn, kundadress, fakturanummer, faktura- och förfallodatum, referenser, ordernummer, beskrivning av varor/tjänster, mängd, enhet, totalsumma, eventuella rabatter, valuta, kostnadsställen samt projekt.

Hur länge ska fakturaunderlag sparas?

>

All räkenskapsinformation ska sparas 7 år efter att kalenderåret är avslutat.

Kan man skapa en egen faktura?

>

Ja, man kan skapa fakturor med hjälp av Excel eller Word. Verktyg utformade för fakturering är dock att föredra då de erbjuder automatisering, minskar risk för fel, möjliggör hantering av stora volymer och integration med andra affärsprocesser.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.