Payroll

Vul al je salarisafspraken in en Timezynk creëert automatisch kloppende salarisdocumenten op basis van de goedgekeurde tijdrapporten van medewerkers. Timezynk ondersteunt verschillende formats en is geïntegreerd met onder andere Visma Administration, Visma Salary, Fortnox, Crona Salary, Hogia Salary en Proløn.

Aan de slag!

Keur urenrapporten goed met één druk op de knop. Timezynk maakt automatisch correcte loondocumenten aan op basis van de goedgekeurde tijdrapporten van de werknemers.

Voeg je cao toe en de rapportages worden automatisch gematcht met regels voor OB, overwerk en kilometervergoeding. U en uw medewerkers hoeven deze nooit meer handmatig te tellen.
Timezynk is geïntegreerd met alle gangbare financiële systemen en heeft meerdere payroll-exportformaten. Salarisbeheer is nog nooit zo soepel geweest.

FAQ

Wat betekent salarisgrondslag?

>

Salarisadministratie is erg belangrijk om de loonverwerking te vergemakkelijken en het salaris van elke werknemer te berekenen. De basis is de som van de contante vergoeding aan de werknemers. Om het goed te doen heb je een salarisovereenkomst nodig en de juiste informatie uit verzuimmeldingen, urenverantwoordingen en meer. Alle ingevulde gegevens vormen de basis van de salarisgrondslag. Bereken eenvoudig de salarisadministratie met ons systeem zodat alle gegevens direct kunnen worden overgezet en geïmporteerd in het salarissysteem.

Hoe lang moeten salarisdocumenten worden gearchiveerd

>

Alle boekhoudkundige gegevens dienen 7 jaar na afloop van het kalenderjaar te worden bewaard. Met factuurdocumenten beheerd in de cloud mis je niets belangrijks en zie je ook de status van de factuur in het programma. Alles wordt op één plek verzameld en kan worden geïntegreerd met uw financiële systeem.

Hoe wordt de salarisbasis berekend?

>

Loonafspraken en tijdverantwoording vormen de basis van de salarisgrondslag. Met een digitaal tijdrapportagesysteem worden alle tijd- en salarisgegevens eenvoudig en automatisch in de salarisadministratie ingevoerd waardoor de administratie minder tijd kost.

By clicking “Accept ”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.