Payroll

Vul al je salarisafspraken in en Timezynk creëert automatisch kloppende salarisdocumenten op basis van de goedgekeurde tijdrapporten van medewerkers. Timezynk ondersteunt verschillende formats en is geïntegreerd met onder andere Visma Administration, Visma Salary, Fortnox, Crona Salary, Hogia Salary en Proløn.

Aan de slag!

Keur urenrapporten goed met één druk op de knop. Timezynk maakt automatisch correcte loondocumenten aan op basis van de goedgekeurde tijdrapporten van de werknemers.

Voeg je cao toe en de rapportages worden automatisch gematcht met regels voor OB, overwerk en kilometervergoeding. U en uw medewerkers hoeven deze nooit meer handmatig te tellen.
Timezynk is geïntegreerd met alle gangbare financiële systemen en heeft meerdere payroll-exportformaten. Salarisbeheer is nog nooit zo soepel geweest.

Vill du ha konkreta tips på hur du effektiviserar din schemaläggning?

Payroll

De juiste informatie maat(maakt) payroll management makkelijker(eenvoudiger). Door informatie rechtstreeks naar het salarisprogramma te sturen, genereer je snel en makkelijk het juiste salaris voor alle medewerkers.Loonafspraken en tijdregistratie vormen de basis van het salaris. Alle tijd- en salarisgegevens worden vloeiend en automatisch ingevoerd in de salarisgrondslag, zodat de administratie minder tijd kost. We passen het programma aan op basis van jouw bedrijf.

Wat is de salarisgrondslag?

Salarisinformatie is essentieel om payroll management mogelijk te maken en het salaris van elke medewerker te berekenen. De salarisgrondslag is de som van de financiële vergoeding die medewerkers krijgen. Om dit goed aan te pakken, heb je een salarisovereenkomst nodig, aangevuld met informatie uit onder andere absentierapporten en tijdrapporten. Alle informatie die wordt ingevoerd wordt, vormt de basis voor de salarisgrondslag. Bereken salarisgegevens vloeiend met ons systeem, zodat alle gegevens rechtstreeks worden overgezet naar het salarissysteem.

Vermijd gedoe en fouten

Met automatische salarisdocumentatie, aangevuld met de integratie van tijdrappapporten en data over absentie en roosters, krijgt je bedrijf de perfecte salarisbestanden die je kunt verwerken in je salarissysteem. Doordat iedereen altijd en overal kan in- en uitklokken in realtime, absentierapporten (afwezigheidsrapporten) kan goedkeuren en shifts(diensten) kan toevoegen, wordt het leven van iedereen binnen het bedrijf makkelijker. Goedgekeurde rapporten vormen de basis van het salaris. We passen ons volledige systeem aan op jouw bedrijf, ongeacht hoe eenvoudig of ingewikkeld het is. Alles is cloud-based en kan zowel worden gebruikt op een computer, via een web app of met een mobiele app. Dankzij het digitale systeem wordt het risico op fouten significant verminderd. Bovendien krijg je dagelijks een goed overzicht van alles wat er gebeurt binnen het bedrijf. Belangrijk: onthoud dat salarisdocumenten minimaal 7 jaar moeten worden bewaard.

FAQ

Wat betekent salarisgrondslag?

>

Salarisadministratie is erg belangrijk om de loonverwerking te vergemakkelijken en het salaris van elke werknemer te berekenen. De basis is de som van de contante vergoeding aan de werknemers. Om het goed te doen heb je een salarisovereenkomst nodig en de juiste informatie uit verzuimmeldingen, urenverantwoordingen en meer. Alle ingevulde gegevens vormen de basis van de salarisgrondslag. Bereken eenvoudig de salarisadministratie met ons systeem zodat alle gegevens direct kunnen worden overgezet en geïmporteerd in het salarissysteem.

Hoe lang moeten salarisdocumenten worden gearchiveerd

>

Alle boekhoudkundige gegevens dienen 7 jaar na afloop van het kalenderjaar te worden bewaard. Met factuurdocumenten beheerd in de cloud mis je niets belangrijks en zie je ook de status van de factuur in het programma. Alles wordt op één plek verzameld en kan worden geïntegreerd met uw financiële systeem.

Hoe wordt de salarisbasis berekend?

>

Loonafspraken en tijdverantwoording vormen de basis van de salarisgrondslag. Met een digitaal tijdrapportagesysteem worden alle tijd- en salarisgegevens eenvoudig en automatisch in de salarisadministratie ingevoerd waardoor de administratie minder tijd kost.

By clicking “Accept ”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.