Hoe maak ik tijdrapporten?

2023-04-17 14:13:34

Wanneer je een geboekte dienst hebt

Begin met het indrukken van "Rapporteren" op de dienst waarvoor u een rapport wilt maken.

Wijzig tijd en pauze indien nodig en klik op "Opslaan".

Als u een pauze wilt toevoegen, klikt u gewoon op "+ Pauze toevoegen".

Mobile_app_report.png
Mobile_app_report_2.png

Wanneer je geen geboekte dienst hebt

Ga naar "Mijn schema" en kies een dag. Houd er rekening mee dat tijdrapporten in de toekomst niet kunnen worden gemaakt.

Klik vervolgens op "Nieuw tijdrapport" > "Aangepast tijdrapport maken".

Vul de begin- en eindtijd in, voeg een pauze en andere noodzakelijke informatie toe zoals klant, taak of project en druk op "Opslaan".

Als u onlangs een identiek tijdsrapport hebt gemaakt, kunt u dit vinden tussen de tempels onder de knop "Aangepast tijdrapport maken".

Mobile_app_report_3.png
Mobile_app_report_4.png

Wanneer uw tijdrapport is goedgekeurd, kunt u het niet meer wijzigen. Neem contact op met uw manager om wijzigingen aan te brengen.