Hoe voeg ik een salarisovereenkomst toe?

2023-04-14 11:41:35

Salarisafspraken en regels

De salarisregels vormen de basis voor de export naar je salarissysteem. Ze behandelen hoe de tijdrapporten worden afgestemd op de salarisartikelen. De regels kunnen worden gekoppeld aan datums, dagen of tijdsintervallen. Een regel zonder tijdsperiode komt in aanmerking voor rapporten aller tijden.

Begin met het klikken op het tandwielpictogram > Salarisovereenkomst onder Salaris en maak een salarisovereenkomst door op de knop +Toevoegen te drukken. Geef de overeenkomst een naam, stel in om welke registers het gaat en druk op Opslaan.'

x.jpg
l.jpg

U kunt ook een bestaande overeenkomst importeren. We raden u aan contact op te nemen met Timezynk-ondersteuning als u dit wilt doen. De kans is groot dat we de nieuwste collectieve salaris overeenkomsten hebben.

Regelgroepen

De regels in een overeenkomst moeten altijd tot een regelgroep behoren. Regelgroepen interpreteren het tijdrapport en wijzen het toe aan de salarisartikelen. Het is gebruikelijk om meerdere regelgroepen in dezelfde salarisovereenkomst te hebben om de gewerkte uren te verdelen in zowel standaard werkuren als extra tijd. Maak een regelgroep met de naam 'Standaardtijd' en een groep met de naam 'Overuren'

Klik op je nieuwe salarisovereenkomst en begin met het klikken op +Maken onder +Een nieuwe regelgroep maken.

y.jpg

Om salarisartikelen toe te voegen druk je op de knop "+Toevoegen" rechtsonder. In het vervolgkeuzemenu binnen "Artikel" vind je de salarisartikelen die je aan Timezynk hebt toegevoegd. Kies het artikel dat overeenkomt met de standaardtijd en druk op "Opslaan". Andere instellingen die u kunt toepassen zijn:

Tijdskeuze: telt werkuren, pauzes of beide.
Prio: Hoe hoger een prioriteit, hoe lager het getal.

Met Filter toevoegen kunt u het artikel nog verder beperken:

  • Datums: kies op welke datums de regel van toepassing is
  • Uit veld: kies of het artikel specifiek is voor bijvoorbeeld één gebruiker
  • Verboden tags: tags die niet in aanmerking komen voor het artikel
  • Feestdagen: beslis of het artikel van toepassing is op feestdagen
  • Vereiste tags: tags vereist voor het artikel
  • Register: bepaal of de regel van toepassing moet zijn op of iets uit registers moet verwijderen, bijvoorbeeld een klant of een werkplek
  • Tijdsinterval: kies een begin- en eindtijd voor de regel
  • Weekdagen: kies op welke weekdagen de regel van toepassing is
z.jpg
_.jpg

Een regel zonder tijdsperiode is van toepassing op alle tijdsrapporten

Regelset

De tweede stap bij het maken van een salarisovereenkomst is het toevoegen van een regelset. De regelset bepaalt vanaf welke datum de regels in de overeenkomst van toepassing moeten zijn.

Klik op + Nieuwe regelset maken, stel de startdatum in en klik op Opslaan. Er zal altijd een standaardregelset zijn. Nieuw toegevoegde regelsets worden altijd toegevoegd na de eerste set.

_.jpg

Tip! Wanneer een cao wordt bijgewerkt, hoeft u de huidige regelset niet bij te werken, maar in plaats daarvan een nieuwe te maken met nieuwe regels. Het voordeel hiervan is dat de oude regelset wordt gebruikt voor tijdsrapporten die worden toegevoegd aan datums voorafgaand aan de ingangsdatum van de nieuwe cao. Als u de regels in de huidige regelset zou wijzigen, zijn deze ook van toepassing op rapporten op eerdere tijden.