Hoe bewerk ik een doorlopend schema?

2023-04-13 14:55:22

Een doorlopend schema inkorten/verlengen

Klik met de rechtermuisknop op de dienst die bij een rollend schema hoort. Klik vervolgens op "Rollend schema" >> "Rollend schema bewerken". Kies de datum naast "Rolling Schedule verlengen tot" en druk op "Update rolling schedule".

Shiftdetails bewerken

Wanneer u wijzigingen aanbrengt in de dienstgegevens, kunt u ervoor kiezen om deze toe te passen op alle toekomstige diensten in herhaling. Deze optie is voor u beschikbaar in het tabblad "Bewerken" zodra u op een dienst hebt geklikt die deel uitmaakt van een rollend schema.

Een onderdeel van een doorlopend schema verwijderen

Ga naar het rooster en klik op een dienst die hoort bij een rollend schema dat je wilt verwijderen. Merk op dat met deze methode de dienst die u kiest, evenals alle volgende diensten in het rollende schema, worden verwijderd.

Vink in de zijbalk in het tabblad "Bewerken" het vakje "Alle toekomstige verschuivingen in herhaling" aan en klik op "Toekomst verwijderen". U wordt gevraagd of u zeker weet of u de diensten wilt verwijderen. Klik op "Ja" om te bevestigen.

Het hele rollende schema verwijderen

Klik met de rechtermuisknop op een dienst die behoort tot het rollende schema dat u wilt verwijderen. Klik vervolgens op "Rollend schema" >> "Rollend schema bewerken" >> prullenmand-pictogram >> "Rollend schema en alle diensten verwijderen".