Fakturaunderlag direkt till ditt faktureringsprogram

Generera fakturor med utlägg, material och arbetad tid och skapa det bästa fakturaunderlaget. Småföretag behöver ett smidigt och enkelt faktureringsprogram som både är lättarbetat och webbaserat. Använd våra automatiska fakturaunderlag för att enkelt hålla koll på vem som ska betala vad.

Skaffa ett faktureringsprogram för småföretag och medelstora verksamheter och lyckas med livet som företagare. Vi erbjuder ett effektivt program med automatiserade fakturaunderlag som som ökar säkerheten och ger bättre likviditet.

Faktureringsunderlag – för bättre likviditet

Ett företag överlever på sina kunder och med det sagt är det oerhört viktigt att fakturorna kommer in och att faktureringsunderlaget stämmer. Med fakturaavtal anpassade för er verksamhet och era kunder är korrekta fakturaunderlag som sedan utgör grunden för bokföringen och redovisningen endast ett par knapptryck bort. Lägg in era olika fakturaavtal och koppla till respektive kund. När tidrapporter kommer in kopplar systemet automatiskt dessa till rätt fakturaunderlag. På så sätt minskar risken att något glöms bort. Det ger bättre likviditet och ett bättre överblick över verksamheten.

Skapa fakturor, offerter, följesedlar m.m

Med en gratis mall för fakturaunderlag kan du utan krångel skapa fakturor, offerter och följesedlar. Timezynks automatiska faktureringsunderlag säkerställer underlag för tider, material och utlägg som gäller respektive kund. Allt för att underlätta din fakturering. Underlaget kan sedan skickas direkt till ditt ekonomisystem / faktureringsprogram. Du sparar sedan kopior på alla underlag.

Nöjda medarbetare och kunder

Genom att skapa precisa fakturaunderlag snabbt och effektivt blir alla inblandade parter nöjda. Du håller koll på dina kunder och personen som sköter ekonomin får ett enklare arbete.  Med fakturaunderlag som sköts i molnet missar du inget viktigt och kan även se fakturans status i programmet. Allt finns samlat på ett och samma ställe och kan integreras med ditt ekonomisystem. Timezynks skräddarsydda system anpassas efter ditt företag och passar alla branscher!

Prova idag!

Om du inte har ett Timezynk-konto så skapa ett konto nedan för att testa gratis!