Hur ändra jag standardinställningarna för notiser?

January 29, 2024

Notiser uppmärksammar användare på förändringar i deras schema och andra händelser.

Du hittar Standardinställningarna för notiser i Allmänna inställningar > Standardinställningar för notiser i avsnittet Schemaläggning.

Här kan du ställa in vilka notiser användare kommer att få och hur de kommer att få dem.

Sk_rmbild_2022-07-14_084251.pngFörutom att visas i webbgränssnittet kan majoriteten av notiserna skickas med e-post eller till mobilen.

Obs! Dessa inställningar gäller endast om användare inte har anpassat inställningarna i sina egna profiler.