Hur hanterar jag inkommande beställningar?

January 29, 2024

Inkommande beställningar

Nya beställningar visas på sidan "Inkommande" i kategorin "Beställningar" i huvudmenyn. Listan visar information om beställningar och du klickar på knappen > för att gå vidare till en vald beställning.

Komplettera beställning

Om beställningsformuläret innehåller fält som ska kompletteras på beställningen så visas de här. Har de en * asterisk så är de obligatoriska.

Komplettera pass

Om beställningsformuläret innehåller fält som ska kompletteras på pass så visas de här och om de har en * asterisk så är de obligatoriska.

Godkänn beställning

För att godkänna måste de obligatoriska kompletteringarna var klara, om sådana finns beror på beställningsformuläret. Klicka på knapparna "Godkänna" eller "Avslå" beställningen.

Skicka bekräftelse

För att komma vidare skickar du en bekräftelse till beställaren att du godkänt beställningen. Passen visas nu i schemat och kan bemannas.

Beställning fullbokad

När beställningen är fullbokad, så kan du skicka en ny bokningsbekräftelse från beställningen. Det behövs dock inte då beställaren automatiskt ser den bokade användaren i sitt schema.

Vidare behandling

Det finns vidare steg som är valfria, dessa innefattar "Attestering", "Extern attest" och "Skapa fakturaunderlag". När beställningen är klar kan du klicka på "Slutför beställning". På så sätt vet du att du inte har något kvar att arbeta med på den.


Det går att skapa fakturor baserade på beställningarna i efterhand.