Hur jobbar jag i Attestera sidan?

January 29, 2024

Färgkodning

Varje rad i listan på sidan "Attestera" har en färg som representerar aktuell status:

  • Röd – tidrapport saknas
  • Grå - tidrapport är klar för attestering
  • Grön - tidrapport är godkänd

Sortera raderna

  • Gruppera – Som standard kan du välja att gruppera tidrapporterna efter datum, vecka, roll, pass, användare och kund. Klicka på "Välj fält" för att välja en annan parameter att gruppera efter.
  • Filtrera - Du kan använda alla dina register för att filtrera raderna i Attestera vyn. Om du har ett kundregister kan du till exempel filtrera fram alla rader för en specifik kund. Filtrering kan också göras baserat på varningar och attesteringsfaser.
  • Visa kolumner - Du kan välja vilken information du vill se i vyn. Vilka alternativ som presenteras beror på inställningarna för dina pass och tidrapporter.
  • Om du vill spara inställningarna för dina filter och grupperingar kan du göra det genom att spara dem på olika flikar högst upp på denna sida.

Hantera varningar

Inställningarna för varningar låter dig bestämma hur flexibel du vill vara med avvikelser i tidrapporterna och om de får överlappa varandra eller inte.

Systemet kommer att visa en varning om tiden avviker mer än det är angett i inställningarna.

Varje rad med en avvikelse har ett varningstecken som vid klickning öppnar ett fönster med mer detaljerad information om hur den avvikelsen påverkar löner och fakturering.

Visa information, redigera och attestera

På rader med både pass och tidrapport hittar du två pennor. Den till vänster används för att visa och redigera passet, den till höger används för att visa och redigera tidrapporten.

Knappen "Rapportera" hjälper dig att skapa tidrapporter baserade på schemalagda timmar på rader där dessa saknas. Genom att klicka på knappen "Attestera" godkänner du tidrapporter för löner och fakturering.

Du kan skapa/attestera tidrapporter på flera rader samtidigt genom att välja rader och klicka på "Rapportera"/"Attestera".

  • För att markera alla rader samtidigt blockar du i rutan längst upp till vänster på sidan under knappen "Idag".
  • För att markera alla rader samlade i en specifik grupp, bockar du i rutan längst upp till vänster på grupphuvudet.
  • För att markera olika individuella rader bockar du i rutan på var och en av dina valda rader

För rader utan avvikelser kan du använda knappen "Attestera allt utan varningar" för att snabbt godkänna dina anställdas tidrapporter.

Skicka extern attest

På denna sida kan du skicka tidrapporter för attestering till dina kunder. Välj antingen en eller flera rader och klicka på "Skicka för extern attest".