Hur kopplar jag Timezynk med Visma Lön?

January 29, 2024

Genom att importera löneunderlag från Timezynk till Visma Lön får du automatiskt in alla tidrapporter och avvikelser till lönekörningen och rätt lön ut.

För att komma igång är det några saker som du behöver ställa in.

Inställningar i Visma Lön

Börja med att starta upp Visma Lön och gå till Arkiv > Företagsunderhåll > Företagsinställningar. Välj därefter fliken Import/Export. Kryssa i rutan Använder import från annat tidredovisningssystem och välj vilken katalog du kommer att spara underlagen i. Det lättaste är att välja katalogen Hämtade filer eftersom din webbläsare kommer att föreslå den automatiskt när du hämtar underlagen från Timezynk.

Du kan även justera hur de olika tidkoderna i löneunderlaget kopplas till lönearterna. Tryck på knappen Tidkoder... i rutan så får du upp en lista på tidkoder där du kan ändra kopplingen eller lägga till egna tidkoder. Siffrorna i kolumnen Tidkod är det som ska anges på löneartiklarna i Timezynk.

Lönekörning

Nu är du klar att göra den första lönekörningen.

Börja med att ladda ner löneunderlaget från Timezynk genom att logga in och välja menyvalet Löneunderlag. Ställ in vilka datum du vill hämta underlag för och klicka på Ladda ner > Visma Lön.

Skapa en ny lönekörning i Visma Lön som vanligt. Visma Lön kommer att visa en dialogruta där du får välja vilken fil du vill importera som underlag. Välj filen du nyss laddade ner och importera underlaget.

Vid nästa lönekörning behöver du bara göra de två sista stegen, det vill säga skapa en fil i Timezynk och importera den i lönekörningen i Visma Lön.