Hur lägger jag till ett löneavtal?

January 29, 2024

Löneavtal och löneregler

Lönereglerna ligger till grund för exporten till ditt löneprogram. De hanterar hur tidrapporter matchas mot löneartiklar. Reglerna kan kopplas till datum, veckodagar eller tidsintervall. En regel utan någon tidsperiod kommer vara giltig för alla tidrapporter.

Börja med att klicka på kugghjulet > Löneavtal under Löneunderlag och skapa ett löneavtal genom att trycka på knappen +Lägg till. Namnge avtalet, ange vilka register det avser och klicka på Spara.

90.jpgRegelgrupper

Reglerna i ett avtal behöver alltid tillhöra en regelgrupp. Regelgrupper tolkar tidrapporten och fördelar den på löneartiklar. Det är vanligt att man har flera regelgrupper i samma avtal för att fördela arbetade timmar på både normal arbetstid och tilläggstid. Skapa till exempel en regelgrupp som heter "Normaltid" och en som heter "OB-ersättningar".

För att börja så klickar du på ditt nya avtal får du upp en sida där du ska göra inställningar för avtalet. Börja med att skapa en ny regelgrupp.

91.jpg
För att lägga till löneartiklar klickar du på knappen +Lägg till längst till höger. I rullgardinsmenyn under Artikel hittar du de löneartiklar du lagt till i Timezynk. Välj den artikel som motsvarar normal arbetstid och klicka på Spara. Andra inställningar som du kan göra är:

  • Tidsurval: räknar arbetstid, raster eller båda.
  • Prio: ju högre prio desto lägre siffra (högst prio sätts på de artiklar som har högst ersättning).

Under Lägg till filter kan du begränsa artikeln ytterligare:

  • Datum: välj vilket/vilka datum regeln ska gälla.
  • Från fält: Här kan du exempelvis välja om artikeln endast gäller för en specifik användare.
  • Förbjudna taggar: taggar som ej får ta del av artikeln.
  • Helgdagar: om artikeln skall gälla för helg eller storhelg.
  • Krävda taggar: taggar som krävs för att artikeln skall gälla.
  • Register: om regeln endast ska omfatta eller exkludera något register, t.ex. en kund eller arbetsplats.
  • Tidsintervall: välj ett start- och sluttid för regeln.
  • Veckodagar: välj vilka veckodagar regeln ska gälla.
93.jpg

En regel utan någon tidsperiod kommer vara giltig för alla tidrapporter.

Regelgruppsperioder

Det andra steget i att skapa ett löneavtal är att lägga till en regelgruppsperiod. Regelgruppsperioden definierar från vilket datum reglerna ska gälla. Klicka på Skapa ny regelgruppsperiod och ange startdatum och klicka på + Lägg till. Det finns alltid en regelgruppsperiod som standard. Ytterligare regelgruppsperioder som läggs till kommer alltid att läggas till efter den första perioden.

94.jpgTips! När ett kollektivavtal uppdateras bör du inte uppdatera den gällande perioden utan istället skapa en ny regelgruppsperiod med nya regler. Fördelen är att de gamla reglerna kommer fortsätta att användas för tidrapporter som rapporteras in före det nya kollektivavtalet börjar gälla. Om du istället hade ändrat reglerna för det gällande kollektivavtalet så skulle de nya reglerna även gälla för tidigare rapporter.