Hur sätter jag upp arbetstidsschema?

January 29, 2024

I arbetstidsscheman definierar du anställdas avtalade arbetstider. De syns i schemat och ligger till grund för flex beräkning.

Klicka på kugghjulet längst upp till höger och sedan på Arbetstidsschema under Schemaläggning för att komma fram till inställningarna.

Skapa en mall för arbetstidschema

Klicka på +Lägg längst upp till höger, fyll i fälten och spara.

  • Titel - Här bestämmer du vad mallen ska heta
  • Schemalängd (dagar) - Antalet dagar innan schemat återupprepar sig
  • Heltid (timmar) - Antalet timmar som motsvarar heltid för den valda schemalängden
  • Arbetar helgdagar - Avgör om schemat ska inkludera arbete på helg- och storhelgdagar eller ej.

Tips! För att ta helg- och storhelgsdagar i beaktande måste de vara aktiverade i Timezynk. Detta gör du enkelt genom klicka på kugghjulet längst upp till höger och sedan trycka på Heldagar under Schemaläggning. Aktivera helgdagar för Sverige. Glöm inte att granska dem så att de matchar de avtal ni följer.

  • Sysselsättningsgrad - En procentsats som varierar baserat på vad som angivits som Heltid (timmar) och hur många dagar och timmar som skrivits in i fälten nedanför.
  • Timmar och raster - Fyll i tidsfälten genom att klicka på klockan till höger om fältet och välja tid eller genom att manuellt skriva in tiden. På varje dags rad finns knappen +Lägg till för raster, som drar av från arbetstiden.

Koppla mallen till dina anställda

Efter att ha skapat en mall för arbetstidsschema kan du koppla den till dina anställda på deras profiler.

Börja med att trycka på Användare i menyn till vänster. Sedan klicka på en av dina anställdas namn och gå in i fliken Arbetstidsschema.

Tryck på knappen +Lägg till och välj följande:

  • vilket datum arbetstidsschemat börjar gälla
  • vilket arbetstidsschema som ska användas (ifall du har fler än ett)
  • vilken dag ur mallen som skall vara första arbetsdag

Spara dina inställningar så är du klar!