Hur schemalägger jag i Timezynk mobilapp?

January 29, 2024

Som ägare, chef eller handledare så kan du skapa och boka pass samt skicka förfrågningar i Timezynks app.

För att starta, öppna appen, gå in i huvudmenyn i övre vänstra hörnet (tre små sträck) och tryck på "Användarscheman".

Här kan du göra på två sätt. Antingen trycker du på en dagen du vill skapa ett pass på, tryck på "+" i nedre högra hörnet, sedan på "+ Skapa anpassad bokning". Fyll i den nödvändiga informationen och tryck på "Spara". Alternativ två är att direkt trycka på "+" och sedan göra samma rutin som ovan med skillnaden att du behöver välja datum.

Du kan också välja att skapa ett pass utifrån någon av de tre senaste schemamallar som använts.

21.jpg

När du har skapat ett pass så kan du antingen boka det direkt eller skicka bokningsförfrågan till någon.


Tryck på det nya passet och sedan "Boka".
Vill göra en förfrågan så tryck på kuvertikonen.
Vill du boka direkt så tryck på den gröna ikonen om du vill boka direkt.

Glöm inte att publicera passet så att din användare ser passet.

22.jpg