Hur skapar jag en API nyckel?

January 29, 2024

API nycklar och dokumentation ingår i samtliga abonnemang.

För att skapa en API nyckel tryck på kugghjulet längst upp till höger, öppna Integrationer under Tillval, klicka på +Lägg till, namnge nyckeln, välj behörigheter och klicka på Spara.

Sk_rmbild_2022-07-14_081245.pngObs! Spara klient-nyckeln på ett säkert ställe där den är oåtkomlig för obehöriga innan du trycker på OK.

Vänligen gåt till vår API dokumentation för att få fler detaljer.

Vid brytning mot lagen eller våra allmänna användarvillkor kan API nyckeln avaktiveras.