Hur skapar jag fakturaartiklar?

January 29, 2024

Börja med att klicka på kugghjulet och tryck på "Fakturaartiklar" under "Fakturaunderlag".

Sedan klicka på "+ Lägg till", fyll i de nödvändiga fälten och spara artikeln.

Denna information kan du ange:

  • Artikel nr - numret på artikeln (samma som du använder i ditt fakturasystem).
  • Beskrivning - vad artikeln avser.
  • Sorteringsvikt - var i listan fakturaartikeln ska ligga.
  • Pris - kan vara fast eller hämtas från ett fält i dina register, till exempel kundregistret. Här kan du även lägga till eventuella tillägg och avdrag samt faktorer och nämnare, samtliga till antingen fast värde eller hämtade från fält.
  • Valuta - vilken valuta priset beräknas på.
  • Enhet - utfört arbete anges som standard i timmar, men du kan välja till exempel styck.
  • Beräkning - vad kostanden beräknas på: timmar, antal pass, antal pass och användare, antal kalenderdagar, antal dygn och användare eller värde ifrån valfritt numeriskt fält i dina register.
  • Beräkning/ Faktor och Nämnare - multiplicerar eller dividerar beräkningen, exempelvis arbetade timmar, med en siffra. Det används till exempel för att räkna ut milersättning. Även dessa fält kan ha ett fast numeriskt värde eller hämtas från numeriska fält.
  • Husarbete - gäller rot- och rut avdrag.