Hur skapar jag tillgänglighetsmallar?

January 29, 2024

Användare kan rapportera sin tillgänglighet, det vill säga när de vill jobba och när de vill vara lediga.

Tillgänglighetsmallar skapar du om du vill styra vilka tider som användarna ska anmäla sig tillgängliga eller otillgängliga på.

Observera att användare som är ej tillgängliga kan ändå bokas på arbetspass.

För att skapa en tillgänglighetsmall börja med att klicka på kugghjulet > Tillgänglighetsmallar under Schemaläggning.

Sedan tryck på +Lägg till, fyll i titeln, definiera start- och sluttid samt markera om mallen ska användas för när man är tillgänglig eller upptagen.

Spara mallen så är du klar!