Hur skapar och bokar jag återkommande pass?

January 29, 2024

För återkommande pass kan du skapa ett rullande schema. Börja med att klicka på schemat (välj ett datum och en veckodag som schemat ska starta på). Sedan fyll i den nödvändiga informationen, spara och markera sedan passet genom att klicka i den lilla vita boxen vid sidan av passet. Tryck sedan på "Repetera pass".

Nästa steg är att definiera följande:

  • Vilka andra veckodagar passet ska återkomma på.
  • Hur ofta detta mönster ska repeteras (varje vecka, varannan vecka etc.)
  • När repetitionen ska sluta gälla.

Startdatumet kommer vara densamma som datumet du valde i första steget, dvs när du skapade passet alt. det datumet som passet du markerade ligger på. Om du önskar ändra startdatum kan du göra det genom att justera "Från" datumet.


Tryck i rutan "Inkludera bokningar" ifall du vill att samma personer ska vara bokade på alla passen i repeteringen.

Fältet "Titel" är alltid fyllt i på förhand men vi rekommenderar att du ändrar ifall det underlättar särskiljandet av pass i schemat i framtiden.

När du har gjort detta trycker du på knappen "Rulla ut".

3.jpg

Precis som med enstaka pass så kan du skapa ett rullande schema där passen inte är uppbokade och efter hand boka upp passen på olika användare.

För att boka en/flera användare till ett pass i ett icke uppbokat rullande schema så kan du antingen dra passet och släppa det på en användare du vill boka eller så kan du trycka på passet, trycka på "Boka" och därefter välja vilken/vilka användare som ska bokas. Det görs genom att trycka i boxarna vid sidan av deras namn. Här kan du också välja om användaren ska bokas på det enskilda passet eller alla pass i upprepningen.