Hur skapar och hanterar jag taggar?

January 31, 2024

Vad är taggar?

Taggar är etiketter som du använder för att gruppera din personal på olika sätt.

Här kommer några exempel på när det kan vara bra att skapa taggar:

  • Dina anställda har diverse färdigheter som behövs för att utföra arbetsuppgifterna
  • Dina anställda har olika anställningsformer
  • Dina anställda jobbar på olika orter/områden eller enheter

Skapa en ny tagg och tagga personalen

Lättast skapar du taggar genom att trycka på ⚙️ > Hantera taggar.

På sidan Hantera taggar klickar du på +Lägg till, namnger taggen och trycker på Spara. Sedan klickar du på den tagg du nyss skapat och bockar i rutor till vänster om de anställda som ska ha taggen.

111.jpg
112.jpg
113.jpg

Omvandla taggar till behörigheter

När du taggar både dina anställda och andra register ser du till att rätta personer bokas på rätt pass och att rätta personer rapporterar tid mot rätt uppgift/projekt/order/enhet.

För att tagga ett register, välj en tagg och klicka på den. Överst på sidan ser du ett antal flikar som representerar dina register. Öppna en vald flik och bocka i rutorna i kolumnerna Schema och Rapport på en eller flera rader. Varje rad representerar en registerpost. Om du till exempel öppnar en flik som heter Uppgifter, representerar raderna de olika uppgifter som dina anställda utför.

Ändra namn på en tagg

Klicka på +Lägg till, namnge taggen, i fältet Kopiera från välj den gamla taggen och spara. Glöm inte att ta bort den gamla taggen.

Ta bort en tagg

Klicka på den tagg du vill ta bort, tryck på Inställningar längst upp till höger och sedan klicka på Ta bort tagg.