Hur skickar jag förfrågningar?

January 29, 2024

Du startar genom att klicka på ett tillgängligt pass som du vill skicka förfrågan för.

Sedan trycker du på knappen “Boka” och väljer vilka gruppmedlemmar som ska få förfrågan genom att trycka i boxarna vid sidan om deras namn. Om du har tryckt i boxen toppen av vänstra hörnet väljer du samtliga medlemmar i listan utan de som redan är bokade på ett överlappande pass.

The sista steget är att trycka på “Skicka förfrågan” i det nedre högra hörnet.

Web_capture_2-2-2023_14452_docs.google.com.jpeg