Hur sparar och använder jag pass- och schemamallar?

January 29, 2024

Passmallar

Du kan spara en passmall genom att använda antingen ett nytt eller ett befintligt pass.

  • Alternativ 1 Klicka på schemat, fyll i passdetaljer, klicka på tre prickar bredvid knappen "Spara"/"Boka" och välj "Spara som ny mall". Namnge din mall och klicka på "Spara som ny mall".
  • Alternativ 2 Klicka på ett befintligt pass, i fliken "Redigera" klicka på tre prickar bredvid knappen "Sparad" och sedan välj "Spara som ny mall". Namnge din mall och tryck på "Spara som en ny mall".
passmall_SWE.png

Du hittar dina sparade mallar nästa gång du skapar ett pass genom att klicka på "Använd mall" längst upp i sidomenyn.

Schemamallar

För att skapa en schemamall klicka på "Markera pass" längst upp till höger, klicka på de pass som ska inkluderas i mallen och tryck på "Skapa ny schemamall". Namnge mallen och klicka på "Spara mall".

Istället för att använda "Markera pass" för att välja de pass som ska inkluderas i mallen kan du använda dig av några andra verktyg tillgängliga i systemet:

  • På varje rad till vänster finns det tre prickar. När du klickar på dem har du möjlighet att antingen markera eller avmarkera alla pass på raden.
  • Klickar du pilen bredvid "Markera pass" har du möjlighet att markera alla pass under din valda tidsperiod. De pass som du inte vill inkludera i mallen kan du avmarkera genom att klicka på dem.

För att använda schemamallen gå till den tidsperiod du vill schemalägga. Tryck på knappen "Använd schemamall" längst upp till höger, välj mallen, justera startdatum ifall det inte stämmer och bestäm om bokningar ska inkluderas eller ej. Till slut, rulla ut mallen genom att trycka på "Rulla ut".

Anv_nd_schemamall.png

Om du vill repetera mallen en längre period klicka på "Repetera pass" istället för "Rulla ut". I nästa steg välj hur ofta mallen ska repeteras, när repetitionen ska börja och avslutas innan du rullar ut repetitionen.