Hur ställer jag in personalliggaren?

January 29, 2024


Detta är ett gratis tillägg, men det måste aktiveras av vår support. Kontakta oss så gör vi det gärna.

Gå till Inställningar > Tillval > Personalliggare för att ställa in vad som ska sparas i din liggare. Du hämtar informationen från fält

Sk_rmbild_2022-07-13_134350.pngI den vänstra kolumnen kan du välja att hämta information från dina register, exempelvis Pass, om du har olika arbetsplatser.

Fyll i Standardvärde i den högra kolumnen så att det alltid finns något för dina anställda att stämpla mot om passet skulle sakna uppgifter.

Om rutan "Tillåt externa personer att stämpla in i liggaren" är ifylld innebär det att personer som inte har ett konto på Timezynk får lov att registrera sina uppgifter på plats för att stämpla in och/eller ut.