Hur ställer jag in stämpelklockan?

January 29, 2024

Detta är ett gratis tillägg, men det måste aktiveras av vår support. Kontakta oss så gör vi det gärna.


Du hittar inställningar för stämpelklockan genom att klicka på kugghjulet > Stämpelklocka under Tillval.

Länk till stämpelklockan

Högst upp hittar du länken till företagets stämpelklocka. Detta är den länk dina anställda måste komma åt för att stämpla in och ut.

Sk_rmbild_2022-07-13_131856.png


Godkända enheter

Här ser du de enheter som chefskapet godkänt för in- och utstämpling.

För att godkänna en enhet måste någon med chef- eller ägarbehörighet logga in på enheten och på denna sida godkänna den. All personal måste då använda sig av den godkända enheten för in- och utstämpling. Det går att lägga till flera enheter.

Sk_rmbild_2022-07-13_131926.pngDet går även att låta bli att lägga till en specifik enhet, då blir samtliga enheter tillåtna och personalen kan stämpla från vilken enhet de vill.

Inställningar

  • Stämpla in/ut enligt schema - Ställ in huruvida knappen för att stämpla in/ut enligt schema ska synas eller ej. Om knappen syns kan användare klicka på den när som helst under sina pass och rapportera att de jobbade den tid som står i passen.
  • Avvikelseintervall för in-/utstämpling - Ställ in hur flexibel du är med start- och sluttider. Så länge dina användare stämplar in/ut under dessa tider skapas ingen avvikelserapport.
  • Obligatoriska fält vid avvikelse - Skulle din användare stämpla in/ut utanför dina godkända tider kommer en avvikelserapport att skapas. Här kan du lägga till obligatoriska fält som användaren måste fylla i.


Sk_rmbild_2022-07-13_132034.png