Hur tidrapportera jag?

January 29, 2024

När du har ett bokat pass

Tryck på "Tidrapportera" på det pass som du vill tidrapportera.

Ändra tid och rast om det är relevant och klicka på "Spara".

För att lägga till en rast klickar du bara på "+ Ny rast".

Time_report.png
Time_report_2.png

När du inte har ett bokat pass

Öppna "Mitt schema" och välj en dag. Tidrapporter kan inte skapas för dagar i framtiden.

Sedan klicka på "Ny tidrapport" >> "Skapa anpassad tidrapport".

Fyll i start-och sluttid, lägg till en rast och annan nödvändig information, t.ex. kund, arbetsuppgift, projekt, och tryck på "Spara".

Om du har nyligen skapat en identisk tidrapport hittar du den bland mallar under knappen "Skapa anpassad tidrapport".

Time_report_3.png
Time_report_4.png

När tidrapporten har attesterats kan du inte längre redigera den. Kontakta din chef om du vill ändra din tidrapport.