Problemsökning - Löne- och fakturaunderlag

January 29, 2024

Löneunderlag

Om ..

  • Är prioriteringen rätt mellan olika regelgrupper i löneavtalet?
    Om inte så kan fel regel appliceras på ett pass och resultera i att lönerna blir fel. Kolla detta genom att gå till Allmänna inställningar > Löneunderlag > Löneavtal >


Fakturaunderlag

Integrationer

Om integrationen mellan Timezynk och till exempel Fortnox eller Visma så kan du dubbelkolla dessa saker:

  • Faktura
  • XX
  • Löner
  • Har alla regler i löneavtalet ett löneartikelnummer?
    Om inte så kan inte löneprogrammet läsa av rätt och sammankoppla deras register med våra. Gå in på Allmänna inställningar > Lönevatal > Verktygsikonen till höger om den löneartikeln som är problemet > Penikonen till höger om artikeln > Löneart*. Skriv nu samma nummer som finns i ert löneprogram.