Städbolag - hur anpassar jag systemet för min verksamhet?

January 29, 2024

Tack vare dess flexibilitet så är Timezynk ett bra val för företag inom en rad olika branscher så som vård och omsorg, rekrytering, konsult och management, hotell och restaurang, fastighet etc.
Medan vissa klarar sig bra med standardinställningarna i Timezynk så behöver dock vissa anpassa systemet för deras behov, vilket går alldeles utmärkt!

Nedan beskrivs hur städbolag kan anpassa sina inställningar för bästa resultat.

Inställningar för ett Städbolag

Ett städbolag behöver vanligtvis hantera en stor mängd olika kunder, platser och uppgifter och för att kunna möta dem behoven är det viktigt att det är tydligt när, vart, och hur arbetet ska utföras och av vem/vilka.

I exemplet nedan visar fälten specifik information om passet såsom kund, uppgift etc. Den kombinerade titeln ger också tydlig hänvisning till uppgift och kund.

11.jpg

Det är viktigt att lägga till fält i kundregistret och sedan sammankoppla kundregistret till passet.

1. Lägg till fält i Kundregistret

  • Gå till "Registerinställningar" (kugghjulet överst i högra hörnet > "Register" > "Registerinställningar")
  • Klicka på registret som heter "Kund" och tryck sedan på "+ Lägg till" längst ner.
  • Lägg till relevanta fält (i exemplet ovan finns följande fält; passinformation => "Text, flera rader" under "Allmänt", adress => "Adress" under "Allmänt", kundens email => "Epost" under "Allmänt" och kundens telefonnummer => "Telefon" under "Allmänt".

2. Gör kundregistret synligt på pass

  • Gå in på "Registerinställningar" och sedan på registret "Kund".
  • Klicka på knappen "Redigera" på ett fält som du vill ska vara synligt på passen.
  • Tryck i boxen "Visa i länkade register" och tryck sedan på "Spara". Gör detta för alla relevanta fält.

3. Konfigurera en kombinerad titel för pass

  • Gå in på "Registerinställningar" och sedan på registret "Pass".
  • Under "Fält" finns en ruta som heter "Kombinerad Rubrik" . Där kan du välja vilken typ av information som ska visas på pass genom att klicka på rutan.
  • I exemplet ovan är arbetsuppgift och kund vald som kombinerad rubrik.

4. Ändra ordningen på fälten i dina pass (valfritt).

  • Du kan dra och droppa fälten så att de ändrar ordning. Det gör du genom att trycka på de 6 små punkterna till vänster som fältet och sedan dra det upp eller ner.

Tips!

För städbolag är det inte ovanligt att anställda har flera kunder per pass. Timezynk kan varna dig ifall du har bokat användare med sammankopplade pass eller om passen är väldigt nära varandra för att undvika dubbelbokning. För att kringgå denna funktion så gå in på passet > "Redigera" > tryck i rutan "Tillåt dubbelbokning."