Standardfrågor för att sätta upp löneavtal

January 29, 2024
  1. Vilket lönesystem använder ni?
  2. Har ni både timavlönad och månadsavlönad personal?
  3. Behöver ni lägga upp regler för närvaro och ersättningar kopplade till det (ob, betald övertid, komptid, mertid, beredskap, jour, traktamente, restid, utlägg, milersättning, tillägg)? Vad gäller för varje av dessa?
  4. Behöver ni lägga upp regler för frånvaro (semester, obetald semester, kompledighet, permission, sjukdom, tjänstledighet, föräldraledighet, pappaledighet)? Vad gäller för varje av dessa?
  5. Vill ni kunna se lön och ersättningar på löneunderlaget? Vad avgör hur mycket en anställd får betalt?
  6. Vilka löneartiklar har ni för de olika reglerna i ert lönesystem?
  7. Är det viktigt att se kostnadsställen och projektkoder på löneunderlaget?